> > Esta forma de elección "presidencialista baixo autorización" é
> > absolutamente non operativa.
> >
> >  1. Precedese en asemblea a elección do presidente.
> >  2. Convocase nova asemblea (suponse que terá que haber un plazo para
> >    ilo) para ratificar a xunta proposta.
> >  3. Acontece que non sae aprobada.
> >  4. Nova proposta e nova asemblea...
> >
> > E así meses, todo por optar por un sistema presidencialista.
>
> Pois daquela sempre prefiro un sistema no que todos elixen un
> responsable e este forma seu equipo. Supoño que é cuestión de
> preferencias ou gustos.
> Outra opción que se me ocorre (e tamén soluciona os inconvenientes
> indicados) é que se presenten listas de equipos e no canto de elixir un
> presidente se elixa un equipo formado polo presidente, tesoureiro...

Supoño que é preferible a elixir a un presidente sen saber de antemán a quen 
quere levar no equipo.

Responderlle a