> De seguro non podería asistir do 18 ao 25 (ambas incluídas). Pero é pouco
> probable que poida asistir igual (fisicamente). Habería posibilidade de
> utilizar (se se aproban) sinaturas dixitais para esta asemblea?

como hai polo menos tres persoas que teñen que firmar _físicamente_ o estatuto 
nesa asamblea fundacional, pois logo ten que ser presentado na Xunta polo 
presidente electo da asamblea fundacional en espera de ser aprobado.... 

NON, esa asemblea é presencial. 

non sendo que fagamos a asemblea virtualmente e logo un vaia recollendo 
signaturas de quen se elixira para a directiva. Francamente...

Responderlle a