> > En canto ao lugar case diria que seria por Santiago, non? e supoño que
> > alguén de por alí podería atopar un lugar...
>
> por valer, válenos con calquera bar ou biblioteca pública. Santiago penso
> que é o preferible.
>
> en canto á data, podería valer calquera día da semana, e sería preferible
> porque así xa se poderían entregar toda a papelame en presidencia (creo
> recordar).
>
> NB: para rexistrar a asociación hai que pagar 100€ en taxas. Habería que ir
> pensando en abrir unha conta bancaria para a asociación.

Cantos somos? (Para calcular a canto vai saír)

Responderlle a