Boas:

Miguel Branco escribiu:
> Ola,
>
> A idea é termos redactado o estatuto nos próximos 7 días e poder realizar a
> reunión fundacional dentro destes mes, (eu preferiría antes do 24 Xull).
>
> Primeiro - Antes de que acabe de redactar o estatuto de trasno necesito que se
> discuta e vote o máis brevemente posible varios aspectos. Da primeira
> discusión xa corrixín as erratas, modifiquei algún punto. Por favor, sede > breves, ide ó miolo do asunto para facilitarme a min revisar as discusión.
> Inda que non opinedes, anotade voto para as propostas que existan.
>
> Segundo - Hai que marcar unha data para esa asemblea fundacional. Conto que > non haxa maiores problemas en acabar de redactar o estatuto, así que non é
> poñer o carro antes cós bois :)
>
> ------------------------------------Votacións-----------------------------
>
1. Cargos na directiva: a.
> a. 1 presidente, 1 secretario e 1 tesoureiro (mínimo legal)
> b. 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario e 1 tesoureiro
> c. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e 1 vogal
> d. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e vogais nomeados a vontade polo
> presidente para delegar funcións, nomeables en calquera momento
> e. outra (especificar)
>
> ++++++++++++++++++++++
2. Tipo duración dos cargos: a.
> a. iguais para o  presidente e o resto da directiva
> b. desiguais para o presidente e o resto da directiva (especificar cómo)
>
> ++++++++++++++++++++++
3. Tempo de duración dos cargos: c. dous anos
> a. anual
> b. bianual
> c. outro (se 2.b especifica cómo) dous anos
>
> ++++++++++++++++++++++
4. Método de elección: e.
> a. a asamblea elixe entre listas cerradas
> b. a asamblea elixe un presidente que logo elixe a súa directiva
> c. a asamblea elixe un presidente que logo elixe a súa directiva, a asamblea
> vota a ratificación da directiva elixida polo presidente
> d. a asamblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o presidente
> que nomea a nova directiva
> e. a asamblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o
> presidente que nomea a directiva, a asamblea ratifica a nova directiva
> f. a asamblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas entran na > directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o presidente.
> O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na primeira
> volta.
> g. outras (ale!, se se vos ocorre outra variación vos diredes)
>
> ++++++++++++++++++++++
4.  Aprobación de actas: ¿? váleme calquera
> a. na mesma sesión ó final (implica que se finalicen os documentos e se lean
> na mesma sesión tras todos os ler)
> b. na seguinte sesión ó comezo
>
> +++++++++++++++++++++++
> 5. Pódese votar en sesión ordinaria vía electrónica sempre que se empregue un > método de identificación do votante (lease chave de cifrado ou como se diga)?: a.
> a. si
> b. non
>
> Tamén en sesión extraordinaria?: b.
> a. si (persoalmente non a recomendo > aquí elíxese á directiva)
> b. non
> ++++++++++++++++++++++++
>
> -----------------------------------Datas Asemblea--------------------------
> 18 Xull, Sab (traballo)
> 19 Xull, Dom (non estou)
> 25 Xull, Sab (trabllo)
> 26 Xull, Dom
> ou outras, vós diredes
>
>
espero poder o 26 Xull, Dom

Responderlle a