> ------------------------------------Votacións-----------------------------
>
> 1. Cargos na directiva:
> a. 1 presidente, 1 secretario e 1 tesoureiro (mínimo legal)
> b. 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario e 1 tesoureiro
> c. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e 1 vogal
> d. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e vogais nomeados a vontade
> polo presidente para delegar funcións, nomeables en calquera momento
> e. outra (especificar)

D
O mínimo e que o presi nomee extras cando precise.

> ++++++++++++++++++++++
> 2. Tipo duración dos cargos
> a. iguais para o  presidente e o resto da directiva
> b. desiguais para o presidente e o resto da directiva (especificar cómo)

A
Iguais.

> ++++++++++++++++++++++
> 3. Tempo de duración dos cargos
> a. anual
> b. bianual
> c. outro (se 2.b especifica cómo)

B
Bienal -como sinalou Marce, que eu non o sabía :)-.

> ++++++++++++++++++++++
> 4. Método de elección:
> a. a asamblea elixe entre listas cerradas
> b. a asamblea elixe un presidente que logo elixe a súa directiva
> c. a asamblea elixe un presidente que logo elixe a súa directiva, a
> asamblea vota a ratificación da directiva elixida polo presidente
> d. a asamblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o
> presidente que nomea a nova directiva
> e. d. a asamblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o
> presidente que nomea a directiva, a asamblea ratifica a nova directiva
> f. a asamblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas entran
> na directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o
> presidente. O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na
> primeira volta.
> g. outras (ale!, se se vos ocorre outra variación vos diredes)

C
Liberdade para o precidente mantendo o poder na asemblea.

> ++++++++++++++++++++++
> 4.  Aprobación de actas
> a. na mesma sesión ó final  (implica que se finalicen os documentos e se
> lean na mesma sesión tras todos os ler)
> b. na seguinte sesión ó comezo

B
Poderíase redactar durante a sesión polo encargado, que este a revise e a 
renvíe por mail aos membros, e así non é preciso lela na seguinte, senón 
simplemente aprobala se ninguén se opón.
O bo é que de haber algo que cambiar, habería tempo de facelo previamente ao 
día da aprobación.

> +++++++++++++++++++++++
> 5. Pódese votar en sesión ordinaria vía electrónica sempre que se empregue
> un método de identificación do votante (lease chave de cifrado ou como se
> diga)? a. si
> b. non

A
Pero estaría ben un titorial/manual para ensinar a configurar as sinaturas 
electrónicas.

> Tamén en sesión extraordinaria?
> a. si (persoalmente non a recomendo > aquí elíxese á directiva)
> b. non

A
Coido que para aqueles que non poidan asistir fisicamente isto é importante, e 
non vexo cal é o lado negativo se se usan sinaturas electrónicas.

> ++++++++++++++++++++++++
>
> -----------------------------------Datas Asemblea--------------------------
> 18 Xull, Sab
> 19 Xull, Dom
> 25 Xull, Sab
> 26 Xull, Dom
> ou outras, vós diredes

De seguro non podería asistir do 18 ao 25 (ambas incluídas). Pero é pouco 
probable que poida asistir igual (fisicamente). Habería posibilidade de 
utilizar (se se aproban) sinaturas dixitais para esta asemblea?

Responderlle a