> - procedamos a facer unha asemblea por IRC, p.ex
> - votamos directiva (teño o método xa maquinado)
> - reunímonos para a firma etc tódolos que queiramos ir coma socios fundadores,
> páganse entre todos os 33€ de rexistro (creo!!) e rexístrase aló onde 'tá

Vale, poñede data para esa asembleia virtual, votemos segundo o método
que digas a directiva (Leandro presidente!), e dime a que conta fago o
ingreso.

Responderlle a