> Algunhas erratas que creo que habería que corrixir:
>
> Seguindo o formato en PDF que fixo Felipe
>
> pax. 11 cap.3 art. 13
> A elección de presidente realízanse conxuntamente .... [realíza(n)se]
>
> pax. 12 cap.3 art. 13 apd. 5
> .. segrega ... [secreta/segreda]

como adxectivo será secreta.

> .. na que se obtén vence por ... [?]

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a