> > Lista de nomes de países e rexións
> > Listaxe de nomes de cidades
> > Listaxe de constelacións
> > Listaxe de obxectos celestes
> >
> > Pero non temos os nomes das teclas. Creo qeu sería útil coller a imaxe
> > dun teclado QWERTY.es e poñerlle os nomes ás teclas, tras discutilos,
> > para logo cargalo en trasno.net. O gráfico creo que o poderemos obter
> > dalgunha versión antiga do Wormux, e co inkscape editalo engadindo os
> > nomes en galego de cada tecla.
> >
> > Dicídeme que vos parece. Mentres tanto vou buscar o svg que había no
> > Wormux...
> 
> Non che me parece nada mal. Ademais algún día imos ter que coller e
> pasar esas listaxes a TBX.

En canto rematedes o aplicativo ti e Chaves creo que nos imos ter que poñer 
todos a traducir listaxes e mailo glosario a TBX :)

O gráfico do Wormux é un PNG e non parece que o SVG que o orixinou (se é que o 
houbo algunha vez) exista aínda. Na commons hai QWERTY completo[1], aínda que 
non con localización «es», e QWERTY con localización «es»[2] pero incompleto.

De todos xeitos, posto que as teclas de letras son doadas de nomear (Ñ chámase 
Ñ, K chámase K, W chámase W...), poderiamos coller o QWERTY anglosaxón e 
simplemente traducir as teclas que si que teñen nome:

Esc: Esc...
Tab: Tabulador, tabulación...
Caps lock: Bloq Máius...
Shift: Máius (coido que esta xa acordaramos deixala así)
Ctrl: Ctrl, Control...
Meta/Super/Win/System Key: Meta, Súper, SO, GNU ;)...
Alt: Alt, Alternativa...
Alt Gr: Alt Gr, Alternativa Grande XD...
Enter: Intro, introducir, devolver...
Backspace: Borrar, Retroceso, Retroceder...
Insert: Inserir...
Delete: Suprimir...
Home: Inicio, Índice...
End: Fin...
Page Up: Re Páx, Ant. Páx...
Page Dow: Av Páx, Seg. Páx...
Print Screen | SysRq: Capturar Pantalla, Cap. Pant...
Scroll Lock: Bloq [scroll]...
Pause: Pausa...
Num Lock: BLoq Num...
Space: Barra espaciadora, espacio/espazo (non recordo cal era, xuraría que 
z)...
[Tecla entre Meta dereita e Ctrl dereito]/Application Key: Tecla rara, 
aplicativo, aplicación, programa...
[Direction] Arrow: Frecha [cara sentido], Frecha [situación], Frecha 
[sentido]... // cara arriba/superior/arriba

Poderiamos engadir máis alternativas que se vos ocorran para nomear as 
diferentes teclas e logo decidir por cal optamos en cada caso. Tamén faltan 
enominacións en inglés para algunhas ads teclas, e estaría ben ter todas as 
posibles.

[1] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qwerty.svg
[2] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_Spanish.svg

Responderlle a