2009/10/18 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>

> Compelto coas propostas/alternativas de Fran (tal e como as entendín):
>
>
> **********************************TECLAS*************************************
> Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        |
> Abreviatura(gl)
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> Escape     | Esc       | Escape         | Esc
>
> Tabulator    | Tab       | Tabulador       | Tab
>         |         | Tabulación       | Tab
>


>
> Caps Lock    | Caps Lock    | Bloqueo das maiúsculas | Bloq Maiús
>
> Shift      | Shift      | Maiúsculas       | Maiús
> (fixado) | Bloq Maiús
>
> Control     | Control     | Ctrl          | Control
>
> System Key   | System      | Sistema        | SO
> Meta      | Meta       | Meta          | Meta
> Super      | Super      | Súper         | Súper
>
> Alternate    | Alt       | Alternar        | Alt
>         |         | Alternancia      |
>         |         | Alternativa      |
>
> Altern. Graphic | Alt Gr      | Gráfico alternativo  | Gr Alt
>         | Alt Graph    | Alternativo Gráfico  | Alt Gr
>
> Enter      | Enter      | Introducir       | Intro
> Return     | Return      | Retorno        |
>         |         | Devolver        |
>         |         | Retornar        |
>
> Backspace    |         | Borrar         | Borrar
>         |         | Retroceso       | Retro
>         |         | Retroceder       |
>
> Insert     | Insert      | Inserir        | Ins
>         | Ins       |            |
>
> Delete     | Del       | Suprimir        | Sup
>
> Home      | Home       | Inicio         | Ini
>
> End       | End       | Fin          | Fin
>         |         | Fin de liña      |
>
> Page Up     | Page Up     | Re Páx         | Re Páx
>         |         | Ant Páx        | Ant Páx
>
> Page Down    | Page Down    | Av Páx         | Av Páx
>         |         | Seg Páx        | Seg Páx
>
> Print Screen  | Print Screen   | Captura de pantalla  | Cap Pant
>         |         | Imprimir pantalla   | Imp pant
>         |         | Capturar Pantalla   |
>         | SysRq      |            |
>
> Scroll Lock   | Scroll lock   | Bloqueo do desprazam. | Bloq Desp
> Pause      | Pause      | Pausa         | Pausa
> Break      | Break      |            |
>
> Number Lock   | Num Lock     | Bloqueo dos números  | Bloq Núm
>         |         | Bloqueo numérico    | Bloq Num
>
> Space bar    | Space      | Barra espaciadora   | Espacio(?)
>         |         | Barra espazadora(?)  | Espazo
>         |         | Espaciadora      | Espaciadora
>
> Menu      | Menu       | Menú          | Menú
> Application   |         | Aplicativo       | Aplicativo
>
>
>
> ********************************SÍMBOLOS**************************************
> Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        |
> Abreviatura(gl)
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> At       | @        | Arroba         | @
>
> Pound Sign   | #        | Sostido? XD      | #    |
> Grella  | Grade
>
> Ampersand    | &        |  Et           | &
>
>
> Veña xente, que propoñer alternativas é o doado, o difícil vai ser mollarse
> na
> selección.
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a