-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Como diria Jack "o destripador", vaiamos por partes...


Adrián Chaves Fernández escribiu:
> **********************************TECLAS**************************************
> Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        | Abreviatura(gl)
> ------------------------------------------------------------------------------

> Alternate    | Alt       | Alternar        | Alt
Nome: Alternativa, en sí e que o que quere decir Alt xa que tenta acadar
 unha tecla alternativa mediante unha combinación
>         |         | Alternancia      | 
> 
> Altern. Graphic | Alt Gr      | Gráfico alternativo  | Gr Alt
Alternativo Gráfico | Alt Gr, segundo teño entendido o alt gr naceu como
 sistema de diferenciación de alternativas para as interfaces gráficas,
mentres que Alt era para simplemente novos caracteres
>         | Alt Graph    |            |
>         |         | Caracter alternativo  | Car Alt
>         |         | Alternar 2       | Alt 2
>         |         | Segunda Alternancia  | Seg Alt
>         |         | ETC          | ETC
> 
> Enter      | Enter      | Introducir       | Intro
> Return     | Return      | Retornar        |
>         |         | Devolver        |
>         |         | Retorno        |
Retorno | Intro

> End       | End       | Fin          | Fin
Final de liña| Fin
> 
> Page Up     | Page Up     | Re Páx         | Re Páx
>         |         | Ant Páx        | Ant Páx
> 
> Page Down    | Page Down    | Av Páx         | Av Páx
>         |         | Seg Páx        | Seg Páx
> 
> Print Screen  | Print Screen   | Captura de pantalla  | Cap Pant
>         |         | Capturar Pantalla   | 
>         | SysRq      |            |
> 
Imprimir pantalla| Imp pant, esta tecla é historia, eu aínda recordo un
dos meus primeiros computadores que tiven que ao pulsar esta tecla
imprimia diretamente na impresora "matricial" a saída do comando.
> Number Lock   | Num Lock     | Bloqueo dos números  | Bloq Núm
>         |         | Bloqueo numérico    | Bloq Num
Bloqueo numérico
> 
> Space bar    | Space      | Barra espaciadora   | Espacio(?)
>         |         | Barra espazadora(?)  | Espazo 
> 
Espaciadora

> ********************************SÍMBOLOS**************************************
> Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        | Abreviatura(gl)
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> At       | @        | Arroba         | @
> 
> Pound Sign   | #        | Sostido? XD      | #
> 
> Ampersand    | &        |            | &

Para isto xa houbo unha discusión en g11n, aínda que creo que non se
fixou nada.

Ao finalizar esta discusión hai que pasalo á wiki de trasno de forma
temporal. Para fixalo.

- --
Fran Diéguez
http://www.mabishu.com     -   lis...@mabishu.com
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986 E695 98BB 6626 A2A4 F9B8


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iEYEARECAAYFAkrbQXEACgkQmLtmJqKk+bjAiACeNR5psCcCudxsC6V2VRORAGRM
A/EAn3CyRX791KNduB4qL2HhESdw3cOJ
=PGN+
-----END PGP SIGNATURE-----

Responderlle a