>>> Lista de nomes de países e rexións
>>> Listaxe de nomes de cidades
>>> Listaxe de constelacións
>>> Listaxe de obxectos celestes
>>>
>>> Pero non temos os nomes das teclas. Creo qeu sería útil coller a imaxe
>>> dun teclado QWERTY.es e poñerlle os nomes ás teclas, tras discutilos,
>>> para logo cargalo en trasno.net. O gráfico creo que o poderemos obter
>>> dalgunha versión antiga do Wormux, e co inkscape editalo engadindo os
>>> nomes en galego de cada tecla.
>>>
>>> Dicídeme que vos parece. Mentres tanto vou buscar o svg que había no
>>> Wormux...
>>
>> Non che me parece nada mal. Ademais algún día imos ter que coller e
>> pasar esas listaxes a TBX.
>
> En canto rematedes o aplicativo ti e Chaves creo que nos imos ter que poñer
> todos a traducir listaxes e mailo glosario a TBX :)
>
> O gráfico do Wormux é un PNG e non parece que o SVG que o orixinou (se é que o
> houbo algunha vez) exista aínda. Na commons hai QWERTY completo[1], aínda
> que non con localización «es», e QWERTY con localización «es»[2] pero
> incompleto.
>
> De todos xeitos, posto que as teclas de letras son doadas de nomear (Ñ chámase
> Ñ, K chámase K, W chámase W...), poderiamos coller o QWERTY anglosaxón e
> simplemente traducir as teclas que si que teñen nome:
>
> Esc: Esc...

Escape

> Tab: Tabulador, tabulación...
> Caps lock: Bloq Máius...
> Shift: Máius (coido que esta xa acordaramos deixala así)

Sí.

> Ctrl: Ctrl, Control...
> Meta/Super/Win/System Key: Meta, Súper, SO, GNU ;)...
> Alt: Alt, Alternativa...
> Alt Gr: Alt Gr, Alternativa Grande XD...
> Enter: Intro, introducir, devolver...

Retorno, aínda que só sexa para desaconsellala ou prohibila.

> Backspace: Borrar, Retroceso, Retroceder...
> Insert: Inserir...
> Delete: Suprimir...
> Home: Inicio, Índice...
> End: Fin...
> Page Up: Re Páx, Ant. Páx...
> Page Dow: Av Páx, Seg. Páx...
> Print Screen | SysRq: Capturar Pantalla, Cap. Pant...
> Scroll Lock: Bloq [scroll]...
> Pause: Pausa...
> Num Lock: BLoq Num...
> Space: Barra espaciadora, espacio/espazo (non recordo cal era, xuraría que
> z)...
> [Tecla entre Meta dereita e Ctrl dereito]/Application Key: Tecla rara,
> aplicativo, aplicación, programa...
> [Direction] Arrow: Frecha [cara sentido], Frecha [situación], Frecha
> [sentido]... // cara arriba/superior/arriba

Non hai que considerar só os nomes, senón tamén as abreviaturas: "Supr"...

> Poderiamos engadir máis alternativas que se vos ocorran para nomear as
> diferentes teclas e logo decidir por cal optamos en cada caso. Tamén faltan
> enominacións en inglés para algunhas ads teclas, e estaría ben ter todas as
> posibles.
>
> [1] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qwerty.svg
> [2] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_Spanish.svg

Se mal non lembro xa se intentara discutir o nome de certos símbolos:
arroba, #, &... o que estaría relacionado con todo isto.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a