>>>>> Supoño que acontecerá o mesmo que con implementar, pero, outra
>>>>> alternativa?
>>>
>>> Para isto consultar o glosario que fixeron Fran Diéguez e Keko (non me
>>> lembro do seu nome de real).
>>
>> Vale: reestruturar logo
>
> Refactor non é reestruturar. É unha parte pero non o todo. Refactorizar
> e reescribir unha entidade dentro da programación para axeitalo a unhas
> propiedades que queremos mellorar ou adaptar.
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring
>
> Pode ser a reestruturación ou mesmo tamén a elmininación do mesmo ente
> (clase, función, procedimento, etc.).

Refactorizar é, dito rápido e mal, arranxar a desfeita que programou
algún grupo de inútiles que non teñen nin idea do que facían e que
simplemente fixeron algo que funcionara medianamente ben para cobrar.
Isto implica refacer o deseño para adaptarse aos requirimentos reais,
se é que eses inútiles o fixeron medianamente ben, e adaptar o código
en consecuencia.

Responderlle a