>  http://www.scribd.com/docinfo/2920316?access_key=key-44eeudxjbqtxw9k8j93
> CC attribution Non-commercial
> "Guía de estilo para a localización de software ao galego" elaborada por
> Xusto A. Rodríguez Río e Xosé A. Rubal López.

:| Moito apego lle ten á xente á NC...

Responderlle a