A verdade é que as traducións do borrador parécenme bastante axeitadas. Se vos 
parece podemos basearnos nel. Está baixo algunha licenza concreta (por se hai 
inconveniente en subir a trasno.net unha copia en recursos)?

Responderlle a