Cara o final deste documento tamén hai unha lista de teclas e
abreviaturas: 
http://trasno.net/_media/trasno:gl_guiaestilo_-_oficina_de_software_libre_osl_.pdf?id=trasno%3Aestilo&cache=cache

Responderlle a