2009/10/30 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>

> Esta creo que é unha pregunta aos programadores...
>
> Liña implicada
> %s: unknown demangling style `%s'
>
> algunha info:
> http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/ext_demangling.html
>
> http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/comphelp/v8v101/index.jsp?topic=/com.ibm.xlcpp8a.doc/proguide/ref/rkcxxflt.htm
>
> Suxestións ??
>

Engado
en "es"  %s: estilo de desenredo desconocido `%s'
en "fr" %s: style d'encodage par mutilation inconnu « %s »
en "pt_BR" %s: estilo de desembaralhamento desconhecido `%s'
en "ast" %s: estilu de desenguedeyu desconocíu `%s
"pt" e "cat"

>
> --
> Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
> .ppt, .pptx
>
> Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
> (ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/
>
> Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
> galpon_min...@conf.jabberes.org
>-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a