@Marce:

Existía unha lista de quen traduce que de KDE?

NOTA: é moi probable que a suposta lista sexa froito da miña imaxinación.


@[o tradutor do KOrganizer]

Utilizando o aplicativo atopeime coa cadea:
«Alternar as tarefas completadas»

O contexto é o seguinte:
Ao premer co botón dereito do rato sobre unha tarefa, e a continuación no 
texto da cadea, o que fai o programa é marcar dita tarefa coma «Completada» se 
estaba sen completar, e coma «sen completar» se estaba xa completa.

A tradución actual paréceme algo confusa. Ocórrenseme alternativas do tipo:
«Completa/incompleta»
«Marcar coma (in)completa»
«Marcar coma completa/incompleta»
«Alternar completa/incompleta»

Pouco máis se me ocorre sen coñecer a cadea orixinal, pero vamos, que por aí 
van os tiros.

Un saúdo!

Responderlle a