Cuestións sobre unidade e variedade

A opinión máis aceptada pola filoloxía galega (canto estudo nos falta) e
compartida pola maioría dos filólogos portugueses especializados (ollo,
porque son temas nos que calquera opina) é que a partir do s. XIII e
especialmente despois de mediado o XIV, a fala "portuguesa" oral vai
acumulando unha masa crítica de cambios debido a varios factores
histórico-políticos (corremento cara o sur do territorio). Eses cambios
derivarían xa no s. XVI e sobre todo no XVII (un século clave para a
formalización das linguas de toda a peninsula) a unha cristalización dun
novo modo de lingua, unha nova norma (fonética, gramática, sintaxe e
semántica) que se pode ver na Primeira gramática da lingua portuguesa (1536,
creo) pero si, aínda que as diferenzas existiron desde sempre, a partir do
s. XVIII a ruptura da continuidade galego-portuguesa está consolidada, as
grandes diferenzas fonéticas son espectaculares (tamén en español). Pola
nosa parte tamén se producen innovacións e cambios pero moito menos. O
portugués implantado en Brasil é desa época temperá, do XVI, e malia que ten
outros vectores de cambio nos africanismos, pouco, e nos americanismos,
moito, foi bastante máis conservador na fonética e na gramática e por iso
"empata" moito mellor co galego.

Para as nosas necesidades, a "evolución" histórica non é moi relevante, a
non ser por dúas cuestións
- se o portugués europeo creou a súa propia "norma" minoritaria, diverxendo
do tronco común, entón calquera outra "norma" é tan lexítima; o portugués
africano e o americano son mutuamente diverxentes porque responden a
momentos e mesturas diferentes e iso non impide que se consideren
conceptualmente dentro dentro dunha base de idioma común.

- o galego e o brasileiro poden encontrar moitos puntos de conexión sen
pasar polo lisboeta (que é o padrón oficial portugués). Sobre terminoloxía
técnica, tecnolóxica ou científica falamos linguas romances que como o
francés e o español nos adaptamos á moda do inglés. Debe ser un criterio
prioritario a harmonización con elas: unhas veces nos valerá a solución
brasileira e outras será mellor a francesa ou a española. O padrón de
elaboración lingüística galego é tan lexítimo como o brasileiro, o
portugués, o español, etc. aínda que non hai por qué reinventar a roda.


Sobre evolución, a miña opinión é esta:

galego-portugués s. X
    |   XIII   ...   XVI         XVII
XVIII         XX ( un mesmo diasistema pero con 3 gramáticas)
    |___galego    >galego
>galego                 galego
       portugués
                >portugués             >
portugués    portugués
                              >
brasileiro            brasileiro
2009/12/22 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>

> O Martes 22 Decembro 2009 21:41:21 Adrián Chaves Fernández escribiu:
> > > Dóuseme por ler: 
> > > http://pt.wikipedia.org/wiki/Português_brasileiro<http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro>e
> > > non
> > > podo
> > >
> > > evitar compartir unha cita do texto:
> > > > Há várias idéias acerca de quando começaram a divergir o Português do
> > > > Brasil e o de Portugal. O professor titular da USP Ataliba Teixeira
> de
> > > > Castilho disse numa entrevista ao jornal da UNICAMP:[3]
> > > >
> > > >   "Há várias posições sobre isso. Uns dizem que a partir do Século
> > > > XIX começou a ser construída uma gramática do português brasileiro,
> > > > quer dizer, uma nova língua, distinta do português europeu. Mas se
> > > > analisar o português medieval, como fez a minha mulher Célia Maria
> > > > Moraes de Castilho em sua tese de doutorado, descobre-se que aquilo
> que
> > > > se explicava como um abrasileiramento do português, na verdade, já se
> > > > encontrava lá, sobretudo nos documentos do Século XV. Ou seja, esse
> > > > português veio para o Brasil e foi preservado. Nós estamos fazendo
> > > > mudanças gramaticais a partir dessa base. Já Portugal, a partir do
> > > > Século XVIII, imprimiu um novo rumo à língua, por isso é que muito do
> > > > que aqui sobreviveu, não existe mais lá. Eles é que estão diferentes,
> > > > não nós."
> >
> > Ha ser por iso que o portugués do Brasil se asemella máis ao galego que o
> > de Portugal.
>
> Non son filólogo , pero a miña opinión é que si, en certo modo, si. Ó fío
> do
> que di a cita, o brasileiro poderiase entender coma unha "extensión" da
> "variante" do galego-portugués do norte de Portugal. Mais ollo, que o
> brasileiro recibiu unha boa cantidade de léxico procedente especialmente
> das
> linguas amerindias e dos escravos africanos pero tamén de linguas
> indoeuropeas: francés e castelá!. E isto é algo que tamén se soe obviar,
> non
> só houbo un impacto do castelá no galego senón tamén portugués europeo e
> brasileiro. Obviamente, o impacto non é simétrico.
>
> Xa que saquei o tema, isto serve como exercicio de reflexión para aquel
> algoritmo de decisión da guía de localización de mancomún.
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a