Falamos das "Cluster Properties" e de "Fence Daemon Propertie"

Add a New Failover Domain
Add Failover Domain
This Failover Domain is currently empty
Delete Failover Domain
Edit Failover Domain Properties
Name of Failover Domain:


Teño a sensación de que o termo "failover" é estrictamente técnico e que non
debería ser traducido

http://www.redhat.com/docs/manuals/csgfs/browse/rh-cs-en/s1-config-failover-domain.html
http://en.wikipedia.org/wiki/High-availability_cluster

Open-tran, Mandriva
Set up network interfaces failover and firewall replication
En castelan:
Configurar las interfaces de redundancia y ...
En francés:
Configurer la redondance dínterfaces réseaux et...

De traducir....
Redundante, redundancia
conmutación por erro
a proba de fallos (interpretación moi libre ?)

Responderlle a