2010/1/12 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2009/12/29 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
>> Falamos das "Cluster Properties" e de "Fence Daemon Propertie"
>>
>> Add a New Failover Domain
>> Add Failover Domain
>> This Failover Domain is currently empty
>> Delete Failover Domain
>> Edit Failover Domain Properties
>> Name of Failover Domain:
>>
>>
>> Teño a sensación de que o termo "failover" é estrictamente técnico e que non
>> debería ser traducido
>>
>> http://www.redhat.com/docs/manuals/csgfs/browse/rh-cs-en/s1-config-failover-domain.html
>> http://en.wikipedia.org/wiki/High-availability_cluster
>>
>> Open-tran, Mandriva
>> Set up network interfaces failover and firewall replication
>> En castelan:
>> Configurar las interfaces de redundancia y ...
>> En francés:
>> Configurer la redondance dínterfaces réseaux et...
>>
>> De traducir....
>> Redundante, redundancia
>> conmutación por erro
>> a proba de fallos (interpretación moi libre ?)
>
> "HA clustering remedies this situation by detecting hardware/software
> faults, and immediately restarting the application on another system
> without requiring administrative intervention, a process known as
> Failover."
>
> "Si se produce un fallo de hardware en alguna de las máquinas del
> cluster, el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar
> automáticamente los servicios en cualquiera de las otras máquinas del
> cluster (failover)."
>
> Por outra banda: http://en.wikipedia.org/wiki/Failover
>
> A verdade é que é difícil, e non me dou decidido por ningunha das
> propostas que comentas, nin se me ocorre ningunha outra...

Quizais "recuperación de erros"...

Responderlle a