2009/12/29 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Falamos das "Cluster Properties" e de "Fence Daemon Propertie"
>
> Add a New Failover Domain
> Add Failover Domain
> This Failover Domain is currently empty
> Delete Failover Domain
> Edit Failover Domain Properties
> Name of Failover Domain:
>
>
> Teño a sensación de que o termo "failover" é estrictamente técnico e que non
> debería ser traducido
>
> http://www.redhat.com/docs/manuals/csgfs/browse/rh-cs-en/s1-config-failover-domain.html
> http://en.wikipedia.org/wiki/High-availability_cluster
>
> Open-tran, Mandriva
> Set up network interfaces failover and firewall replication
> En castelan:
> Configurar las interfaces de redundancia y ...
> En francés:
> Configurer la redondance dínterfaces réseaux et...
>
> De traducir....
> Redundante, redundancia
> conmutación por erro
> a proba de fallos (interpretación moi libre ?)

"HA clustering remedies this situation by detecting hardware/software
faults, and immediately restarting the application on another system
without requiring administrative intervention, a process known as
Failover."

"Si se produce un fallo de hardware en alguna de las máquinas del
cluster, el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar
automáticamente los servicios en cualquiera de las otras máquinas del
cluster (failover)."

Por outra banda: http://en.wikipedia.org/wiki/Failover

A verdade é que é difícil, e non me dou decidido por ningunha das
propostas que comentas, nin se me ocorre ningunha outra...

Responderlle a