2010/3/4 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Cando falamos das "policy" de debian ou dun sistema, estamos a empregar
> "politica(s)", dandolle voltas creo que debería ser "directivas".
>
> opinións, suxestións?
>
políticas non supón ningún problema. Na acepción 2 que recolle o
Digalego pódese comprobar:

«Maneira de actuar ou de conducir un asunto.»

directiva non é correcta (salvante o ámbito xurídico onde designa
certas normas de rango europeo. Anglicismo)

En todo caso, directriz parece mellor pero non lle vexo problema a
política do sistema.

Responderlle a