Recórdovos/infórmovos que os amigos e Inestable.org traducen a tira Ecol e que 
de boa gana aceptan axuda. 

Saúdos!

Responderlle a