Tentando instalar a última versión do Go-OO (correspondente ao
OpenOffice.org 3.2) no GALPon MiniNo, que non é senón unha Debian Lenny,
feitas varias probas, vimos que o xeito máis sinxelo de facelo é o seguinte:

Cambiar o repositorio oficial de debian a "sid"
actualizar e instalar:

opeonoffice.org
opeonoffice.org-gtk #Instala o tema tango, para elo tira por dependencia de:
opeonoffice.org-style-tango
opeonoffice.org-help-gl #  debe tirar por dependencia de:
opeonoffice.org-l10n-gl

Paquetes idioma
gallego
hunspel-gl-es

recomendamos, para poder editar .pdf
opeonoffice.org-pdfimport

Finalizada a instalación devolvemos o repositorio a "lenny"


Axustes da interface

Na xanela principal de "OpenOffice.org"
Ferramentas → Opcións

Na xanela de opcións, árbore da esquerda → Ver
Na xanela da dereita
Tamaño e estilo de iconas:
Automático  - Tango (se nos gusta máis o tema Galaxy, deixamolo como está)

Na mesma xanela de opcións, árbore da esquerda → Java
Desactivamos → Usar contorno de execución Java (JRE)
Deste xeito iciciarase moito máis rápido

Na mesma xanela de opcións, árbore da esquerda → (despregamos) Configuración
de idioma
Na xanela da dereita comprobamos que:
Idioma:
Esté seleccionado o predeterminado ou indicamos cal queremos.
Recursos ortográficos:
Se queremos modificamos ao noso uso os recursos activados/desactivados.

Responderlle a