Na miña máis que modesta opinión... queredes un logotipo para os asociados e
outro para os non asociados?

Pois creo que iso so fai dar unha imaxe de disensión, así que oporeime
totalmente a que comecemos cunha "imaxe desunida" e daria a senxsación de
que cada quen vai a súa bola.

Lembrade que o Proxecto trasno e a Asociación....bla, bla,bla.. Proxecto
Trasno son o mesmo, o "Rroxecto Trasno", non unha cousa o Proxecto Trasno e
outra a Asiciación Trasno.

Responderlle a