1 mbou000
2 deni000
3 deni030

Pasamos dun logo, idea, figurativa a un claramente abstracto, para min
é unha evolución necesaria. Gústame a idea de que se poida xogar coas
cores pero aínda me gusta máis a posibilidade de facer "concrecións"
grazas ao texto que vai enriba de "trasno"

Considero que o logo oficial principal, o da asociación cultural non
debería dicir "proxecto" senón o que é, unha "asociación". Como digo
pode haber sutís diferenzas: o logo da asoc, o logo do "proxecto" que
sería a actividade aberta ao público e, mesmo, logos de aspectos máis
específicos (glosima, tiboxe,...xa me entendedes.
2010/3/9 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Pois para min, o deni00 era o candidato, pero refeito a algo do estilo que
> eu plantexei o mbou00
>
> o que ao meu maxin lle custa é iso do 096, xa que como di o presi
> "arredondadas de gl" sería se no canto de 096 puxera o9I
>
> Polo que eu opto por denis00 e se Denís o ten a ben que lle faga un retoque
> cara a mbou00
>

Responderlle a