Aquí envío tamén algo máis do traballo de todos sobre este tema:(lembrade 
que non só son correccións senón tamén cuestións sobre as suxestións que 
ofrece o corrector) Última referencia recollida o 20 outubro 2009====
Mensaxe de anuncio de revisión do 
corrector:http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001305.htmlPetición
 de Marce sobre a recollida de erros e dúbidas"Xa iremos vendo, non vexo 
motivo para que non podas ir elaborando undosier (*) referente a léxico, pero 
por favor, en cada ficha inclúeonde saltou a dúbida, e que partes 
participaron na [Dúbida]"
1. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001134.htmlPropostas 
(Participación: mvillarino, leandro)senderos <= non ofrece 
"sendeiros"consensuada <=non a dá como válida,elixícheme <= non ofrece 
"elixíchesme"prexuiciosa <= non ofrece "prexudicial"paseniñamente <= 
non a dá como válida,inquedanza <= non a dá como válida
 Aceptadassendeiro/spaseniñamenteinquedanza2. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001168.htmlPropostas 
(bradomin)Melloras na gramática3. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001158.htmlPropostas 
(mvillarino)dialoganteslonxanoindesexadaAceptadasdialogantesindesexada4. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001282.htmlPropostas: 
(leandro)dinosauriocarballeiraxentalladúasoxíxenoaxexarasexarosíxenoAceptadasoxíxeno5.
 http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001307.htmlPropostas 
(damufo)ligábelinterpersonalesminusvaloradaretroalimentaciónubicaciónAceptadasinterpersoaisminusvaloradaretroalimentaciónAceptadas
 para borrar ?graciasgraciaSon do verbo graciar 6. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001327.htmlPropostas: 
(damufo)poría7. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001312.htmlPropostas: 
(leandro)nadalplusnoraboaAceptadasnadalplus8. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001313.htmlPropostas 
(leandro)EulerFermatArquímedesEuclides9. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001322.htmlPropostas: 
(damufo)remudaremudistaAceptadasremudaCorrecciónauxilíar > auxiliar
10. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001316.htmlPropostas 
(damufo)nadalAceptadanadal (aparece así no VOLG aínda que o correcto é 
Nadal)11. Propostas (damufo)priorizardespazo12. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-January/001354.htmlPropostas 
(leandro) ; Inclúe ir_indo.txt (A) e diccionario_manual_lingua_galega.txt 
(B)APropostas aceptadasaburapampamento, ampampar (non recollida no 
VOLG)arteriabacallaucachapernascachapernacaralladacélebrecempéschchicarchóferchoromicarcrucrúaderradeiroderradeiradesapacibredesmellorardestaparenaguaesnacaretcéteraeuscaldunizaciónzarcilloinaptoinaptalimparmanzanillamongólicomonifantenestoutronestoutrañuxovesetestreloxoveCorreccións
 padrastroParellas toleradas (debería só recollerse a recomendábel? o certo 
éque noutros casos si están xa recollidas varias opcións: bocareo 
=>bocarte; bagaño => bagazo;badía => baía)champú => 
xampúchilrar => chirlarchutar => xutarcomenzar => comezarcomenzo 
=> comezodarredor => arredordespentear => despeitearencomezar => 
comezargaseoso => gasosogostar => gustarhostelería = 
hostalaríainmiscuír => inmiscirlouvar => loarnantronte => 
antontenaquelo => naquiloresurxir => rexurdirrolar => arrolarsaraibar 
=> sarabiarsitiar => asediar, cercarsobor => sobretiburón => 
quenllatrafegar => trasfegarzarrar => cerraramistar => amigar

OutrosS.O.S. (recollido así no VOLG)
B Propostas aceptadascrequenastostar  eliminar aluguer (alugueiro) 
anozcararreigo => arraigo eliminar arraigo que non está no 
VOLGarteriaaventarbaballoadabacallaucachaporracaralladacélebrecempéscercearcerrallada/ocerrallarcomestoconsonarcrequenascroquiscruchapicar(se)chapuceirodesdicirdesditadesembacadoirodesliardesenvoltodesmellorardesproverdestaparempillarenaguaencanecerencasquetarencolleitoenteirezaentibiarergueitoesnacarestatorestrincarexplicitarféridofervellasverzaslimparmaniotamerluzamiñocamiolanadalnonoñuoxalápectoralretumbarsalubresendeirosendeirismosonartostartrespészunirzurullo

Parellas toleradasantergo => entregoarrecadar => recadararregañar => 
regañararrequichar => requicharbombilla => lámpadaborbullar => 
burbullarchaminea => chemineachampú => xampúchampurrar 
=>chapuzarchapugar => chapuzarchilrar => chirlarchutar => 
xutardecer => dicirdelictivo => delituosoderogación => 
derrogaciónderogar => derrogardescordar => escordardesmoronar => 
esborrallardespentear => despeitearempencha => empinchaenamorado => 
namoradoenamorar => namorarlouvar => loarrechazar => rexeitarmelro 
=> merlopegadizo =>apegadizopro => pero, para o (Ollo, porque haberá 
que poñelo non como léxico senón como gramática)recopilar => 
recompilarrechazar => rexeitarrechazo => rexeitamentoresurxir => 
rexurdirrezumar => zumegarrolar => arrolarrondar => roldarrousiñol = 
reiseñorsaraibar => sarabiarsitiar => asediarsurtidor = cichotalude 
=> noirotrafegar => trasfegartrasto => trastetrompo => buxaina

Frases latinas e frases feitasalter egohomo faberhomo sapienslácrima 
Christilapsus calamilapsus linguaelong playmare magnummodus vivendiprima 
donnaqui pro quorara avisrock and rollstatu quovox populi     
Eliminar ou ver que se fai conka (letra) que non está no Volg e tampouco k KJ 
(quiloxulio) debe ser Kj como símbolo non como palabra *KJ (quiloxulio)    
 *KL (quilolitro)    *Km (quilómetro)    *KV. (quilovoltio)   *KW. 
(quilovatio)Eliminar    sa
... (leandro)Propostaiamos
13. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-February/001422.htmlMarce//- 
recalcule - derradeiro- crear/criar- bursátil - bianualmente- respaldar- 
devolto- estonio- Guyana Dóllar- widget- foco- 
promedio//formatarnúm.nºpaxinadoradicionariniciábel 
iniciableciánmaxentamedianoiteacoplar *entorno (quitar) // 
entornar14.http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-May/001838.htmlLeandro-
 mesturador- temporizaciónConsiderar a posibilidade de dar como válida a 
derivación en -mento para os verbos da CI (moito creacionismo e neoloxismo: 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002032.html)15. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002089.html- adicionar16. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002094.htmltiburón 
17. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-September/002496.html- 
despregable- despregábel- hiperligazón18. invasivo (Non está no Volg)
19. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-October/002589.htmlliches 
(verbo)
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://listas.trasno.net/private/proxecto/attachments/20100529/60717dc8/attachment-0001.htm>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 563 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: 
<http://listas.trasno.net/private/proxecto/attachments/20100529/60717dc8/attachment-0001.pgp>

Responderlle a