En 2010/06/23 16:46, Leandro Regueiro escribiu:
> 2010/6/23 Miguel Solla<bradomin en gmail.com>
>>
>> 2010/6/23 Miguel Branco<mgl.branco en gmail.com>
>>>
>>> 2010/6/23 Miguel Solla<bradomin en gmail.com>
>>>>
>>>> Miguel Solla
>>>>
>>>>   para anton.santamar.
>>>> mostrar detalles 16 jun (hace 7 días)
>>>> Envíolle unha copia da mensaxe que remitín ao enderezo de correo 
>>>> electrónico que figura como contacto no sitio web do VOLG (fg251051 en 
>>>> usc.es), que veu devolta polo servidor.
>>>> Unha aperta.
>>>>
>>>> Póñome en contacto con vostedes porque teño a intención de facer un 
>>>> baleirado a través da páxina web do VOLG de case todo o contido do 
>>>> Vocabulario ortográfico da lingua galega para actualizar o ficheiro do 
>>>> dicionario do verificador ortográfico hunspell para a lingua galega.
>>>> Tras a desaparición de Mancomún é posible que nun futuro próximo o 
>>>> mantemento do verificador vaia caer en mans do Proxecto Trasno 
>>>> (http://www.trasno.net/) e, no canto de andar a actualizar as eivas do 
>>>> dicionario actual cada vez que un/ha usuario/a detecta que falta algún 
>>>> lema, propúxenme, durante os meses vindeiros, actualizar, de vez, o 
>>>> conxunto do dicionario. A idea é, máis ou menos, a seguinte:
>>>> 1. Actualizar o dicionario: para o sistema verbal empregaría o dicionario 
>>>> e as regras de afixación que desenvolvín en 2008-2009 (o seu 
>>>> comportamento descríbese no primeiro número da revista Linguamática, 
>>>> http://linguamatica.com/index.php/linguamatica/article/view/13) e facer un 
>>>> baleirado da web do VOLG para o resto de clases de palabras. A 
>>>> actualización intentaría fornecer o verificador de análise morfolóxica 
>>>> con todas as clases de palabra. Os termos marcados como incorrectos 
>>>> empregaríanse para facer regras de suxestión de termos correctos.
>>>> 2. Nunha segunda fase, empregaríanse os sinónimos que ofrece o VOLG para 
>>>> facer un thesaurus para o OpenOffice e trataríanse de mellorar as regras 
>>>> de afixación existentes (contemplar o superlativo sintético de 
>>>> adxectivos en -ísimo, crear regras para algúns prefixos e sufixos...).
>>>> Todos os ficheiros aos que me referín distribuiríanse (indicando, por 
>>>> suposto, a súa procedencia) baixo os termos da licenza GPL, por iso a 
>>>> miña consulta: non sei se un baleirado da páxina web incumpre dereitos 
>>>> de autor ou dereitos de calquera outro tipo ou algunha licenza. En todo 
>>>> caso, diríxome a vostedes para saber a súa opinión sobre a viabilidade 
>>>> de levar a cabo o que propoño.
>>>> Un saúdo.
>>>>
>>>> Responder
>>>> Reenviar
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Responder
>>>> |
>>>>
>>>> Antón Santamarina
>>>>
>>>>   para usuario
>>>> mostrar detalles 08:29 (hace 4 horas)
>>>>
>>>> Vaiche o VOLGa, non fai falta que o baixas. Por suposto tes a 
>>>> autorización para usalo nas condicións que indicas.
>>>>
>>>> Estamos pendentes de corrixir, suprimir e engadir algunha palabra pero son 
>>>> moi poucas (supoñendo que fosen 12, sería o 0,02%, que non afecta gran 
>>>> cousa a funcionalidade do vocabulario)
>>>>
>>>> Antón Santamarina
>>>
>>> A bomba!!. Alégrame escoitar isto.
>>> Btw, se de verdade hai interese en manter o diccionario aquí adiante. 
>>> Preguntarei como está o tema en Mancomun e se non hai problema levamos o 
>>> diccionario tal como se levaria o desenvolvemento de software: repo en git, 
>>> pex, versións de proba...lanzamentos.
>>> Que vos parece?.
>>> A min interesariame manter un dicionario de bioloxía e xeoloxía, pero 
>>> teriadesme que explicar como facelo.
>>
>> Eu esperaría.
>> As regras de sufixación actuais están incompletas e, algunhas delas, son 
>> completamente falsas:
>> - Forma mal os femininos de palabras que rematan -ún. Ex:sobre vacún forma 
>> un falso feminino *vacua no canto de vacúa.
>> - Engade formas inexistentes no plural das palabras que rematan en -il. Ex: 
>> admite cadrís como plural de cadril, pero tamén forma un plural 
>> inexistente cadriis.
>> - E unha chea de imprecisións máis (dobres plurais inexistentes, non se 
>> contemplan plurais irregulares nin femininos atípicos, regras inadecuadas 
>> para o plural de palabras que rematan en -s...).
>> Eu aínda estou comezando, pero xa avancei bastante na formación do 
>> feminino (falta o plural e a anotación morfolóxica): afortunadamente as 
>> regras de afixación para a flexión nominal son moi poucas, pero o 
>> dicionario é realmente grande. Espero non tardar moito en ter unha versión 
>> que se comporte axeitadamente.
>> Despois de que exista esta versión, sería o momento de ampliar (mellor con 
>> dicionarios separados de especialidade).
>
> Son moi boas novas. A ver se agora damos aclarado o resto.

Parabéns!!!!

Responderlle a