Entendo que nesta memoria tamén se inclúen as traducións de GNOME e
outros proxectos para os que xa hai memoria de tradución en
http://www.trasno.net/trasno:memorias Ou non é así?

Deica

2012/6/15 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Ola,
>
> Hai unhas semanas falei con varios de vós sobre a utilidade de termos
> unha MT da tradución de Ubuntu. Por moitas razóns e máis neste
> momento, pero especialmente polo seu volume e por ser o proxecto onde
> máis traducións conflúen de todos nosoutros e doutros tamén.
>
> A cousa parecía complicada pero finalmente encontrei o xeito. Acabo de
> publicala: http://trasno.net/ficheiros/upload/memorias/TM_TodoUbuntu1204.tmx
>
> Enténdese que se trata da tradución real e dispoñíbel cando se instala
> Ubuntu desde 0, sen ningunha actualización e sen ningún software a
> maiores. Isto permitiría facer comparacións futuras (cara atrás ou
> cara adiante).
>
> Creo lembrar que para termos unha versión futura de Ubuntu en galego
> hai que manter o 80% traducido.
> Actualmente a trad. de Ubuntu atópase no 66% cando non hai moito tempo
> chegaramos ao 100% e cando se publicou a 12.04, oficialmente tiñamos
> un 96% de obra feita. Ocupabamos o posto 18 naquel momento e
> curiosamente agora estamos no 17º, pero a posición na clasificación é
> moito menos importante que o volume de cadeas pendentes: 114.000
> A caída é brutal aínda que haxa que facer matizacións que explican sen
> problema un 15 % de volume polo aumento de ficheiros producido
> probablemente polas innovacións no escritorio e outras...
>
> ... Ao que vou, anuncio a dispoñibilidade da MT de Ubuntu e creo que
> co que hai e algunhas máis que se sumarán estamos en posición de crear
> todo tipo de derivados (terminoloxias, dicionarios, tradutores
> automáticos, etc) e de perfeccionar o noso sistema de tradución para
> facelo máis produtivo, fácil e de maior calidade.
>
> O conxunto xa é impresionante:
>
> Temos     3.625.161 palabras
>                  691.498 cadeas (ou UT, unidades de tradución,
> propiamente dito)
>
> Naturalmente, o corpus bilingüe de tradución real é bastante superior
> xa que as tmx só teñen unha única instancia de cada parella que se
> repite. Tamén é certo que unha tmx unificada sería un pouco menor,
> pero moi pouco.
>
> Por iso, na realidade xa temos un "patrimonio", un recurso de
> localización ao galego bastante superior ao de
>
> Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego (3.706.242 palabras)
> 284341 unidades de tradución: 1928368 palabras (galego) x 1777874
> palabras (inglés)
>
> Se non me equivoco, o noso parece ser case o TRIPLE de grande e, por
> suposto, actualizado, e isto hai que facelo chegar a quen corresponde.
>
>
>
>
> Notas sobre a  MT de Ubuntu
> =========================
>
>
> Refírense ás traducións oficiais do SO Ubuntu en funcionamento a día
> de hoxe, e que se recollen nun paquete con data
> 2012-04-18 09:18:28 CEST
> https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+language-packs
>
> 1066 ficheiros  145 MB
>
>
> Operacións
>
> anton@pc:~/Dropbox/Traducion/Ubuntu12.04/rosetta-precise/gl/LC_MESSAGES$
> find *.po > TodoUbuntu1204.txt
>
> ...
>
>
> anton@pc:~/Dropbox/Traducion/Ubuntu12.04/rosetta-precise/gl/LC_MESSAGES$
> msgcat -f TodoUbuntu1204.txt -u -o TodoUbuntu1204.po
> alsa-utils.po:684: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> alsa-utils.po:684: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> alsa-utils.po:700: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> alsa-utils.po:700: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2836: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2846: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2846: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> dia.po:2855: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> diffutils.po:878: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\r'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:2255: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:3175: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:3175: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> e2fsprogs.po:3175: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\a'
> libc.po:131: warning: as mensaxes internacionalizadas non deben
> conte-la secuencia de escape `\v'
>
> ...
>
>
> Estatísticas: TodoUbuntu1204.po 32.206,8 KB
>
> Palabras (total)        1.280.073
>        Sen traducir    394.262         30.8%
>        Traducido       885.811         69.2%
>
> Cadeas (total)          210.759
>        Sen traducir    50.216          23.8%
>        Traducido       160.543         76.2%
>
>
> ...
>
> anton@pc:~/Dropbox/Traducion/Ubuntu12.04/rosetta-precise/gl/LC_MESSAGES$
> po2tmx -l gl TodoUbuntu1204.po TodoUbuntu1204.tmx
> processing 1 files...
> [###########################################] 100%
>
>
> Estatísticas: TodoUbuntu.tmx
>
> Palabras (total)        877.303
>        Traducido       877.303         100%
>
> Cadeas (total)          160.543
>        Traducido       160.543         100%
>
>
> ....
>
> Datos de tradución en bruto
> anton@pc:~/Dropbox/Traducion/Ubuntu12.04/rosetta-precise/gl/LC_MESSAGES$
> pocompendium TodoUbuntu1204_compendiobruto.po *.po
>
> Estatísticas: TodoUbuntu1204_compendiobruto.po  38.387,2 KB
>
> Palabras (total)        1.328.292
>
>        Sen traducir    394.673         29.7%
>        Precisan mellorar       17.732  1.3%
>        Traducido       915.887         69%
>
> Cadeas (total)          225.245
>
>        Sen traducir    50.376          22.4%
>        Precisan mellorar       5.192   2.3%
>        Traducido       169.677         75.3%
>
> As traducións "precisan mellorar" son aquelas nas que hai conflito: a)
> A mesma cadea en inglés con diferentes traducións en galego; b) Varias
> cadeas de inglés traducidaas da mesma maneira en galego. Aparentemente
> no pocompendium recóllense só as de tipo a) tomando como "base" as
> cadeas únicas en inglés. É dicir, no pocompendium non estań TODAS as
> cadeas traducidas senón as cadeas únicas do ingles e as
> correspondentes traducións. Isto altera notablemente o número total do
> traballo realizado sobre Ubuntu, ao mesmo tempo que explica en gran
> parte a diferencia de número de cadeas que presenta Launchpad para
> traducir realmente. Como tampouco mostra a MT real que contén
> Launchpad onde hai miles de traducións antigas, axustes e correccións
> por parte dos distintos tradutores e de distintas versións, só se
> teñen en conta as traducións últimas e activas de cada cadea de cada
> ficheiro. Polo contrario, Launchpad ao ter o control de versións,
> consérvaas todas.
>
> Esas cadeas son as detectadas polas funcións de pocompendium
> http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pocompendium
>
> O avultado número de 5.192 cadeas en conflito débese a que se contan
> todas as cadeas dun idioma implicadas nun mesmo conflito como
> elementos que se suman. Ese número non indica pois o número de
> discrepancias senón o numero de cadeas afectadas.
>
> Exemplo:
>
> en
>
>        CD-ROM
>          ../libbrasero-media/brasero-medium.c:66 k3bdeviceglobals.cpp:33
> k3bdeviceglobals.cpp:150
>
> gl
>
>        #-#-#-#-#  brasero.po (brasero-master-po-gl-6740)  #-#-#-#-#
>        CDROM
>        #-#-#-#-#  libk3bdevice.po (libk3bdevice)  #-#-#-#-#
>        CD-ROM
>        #-#-#-#-#  solid_qt.po  #-#-#-#-#
>        CD-ROM
>        #-#-#-#-#  gnome-vfs-2.0.po (gnome-vfs-master-po-gl-33738)  #-#-#-#-#
>        CD-ROM
>        #-#-#-#-#  gvfs.po (gvfs-master-po-gl-70600.merged)  #-#-#-#-#
>        CD-ROM
>
> Neste caso só existe 1 discrepancia, CD-ROM/CDROM, pero as cadeas
> implicadas son cinco
>
> Isto tamén implica que de aplicarse unha MT afinada e unha tradución
> automática sobre as cadeas novas de Launchpad, estes erros
> desaparecerían e reduciriase significativamente o traballo de
> tradución "nova" (proceso msgmerge) feito con pomigrate2
>
> http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pomigrate2
>
>
>
> A data de hoxe en Launchpad
>
> Ficheiros 1243
>
> Cadeas
>
> Overall statistics:     337376  66.0260362326% translated 33.9739637674%
> untranslated    114620  138     7762
>                        Length  Status                  Untranslated           
>          Need review     Changed
>
> Priorización de tradución segundo Launchpad
>
> https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+templates
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a