Tõesti, ei tulnud selle peale et nii harva uuendatakse. Näib et 
https://a.tile.openstreetmap.org/8/143/76.png/status 
<https://a.tile.openstreetmap.org/8/143/76.png/status> annab staatuse et 
1.aprill uuendati ja tile lõpus /dirty võiks ju taasgenereerimise algatada, 
mille ka tegin.

Vihje sain googlest :) 
https://help.openstreetmap.org/questions/1049/how-to-trigger-a-repaint-for-a-specific-osm-map-tile
 
<https://help.openstreetmap.org/questions/1049/how-to-trigger-a-repaint-for-a-specific-osm-map-tile>

Kui nüüd renderdaja queue numbreid uurida (ei tea kas on õige masin ikka): 
https://munin.openstreetmap.org/openstreetmap/render.openstreetmap/index.html#renderd
 
<https://munin.openstreetmap.org/openstreetmap/render.openstreetmap/index.html#renderd>,
 siis dirty queue on enamus päevast oma piiri 4K peal, ja renderdatakse kuni 30 
metatile/sekundis, seega ~133 sekundit peaks queue aeg olema , kui näppudel 
õigesti arvutan. Aga võibolla see sõltub ka veel zoomist, sest mõne minuti 
pärast näidatakse /status clean, aga renderduse kuupäev on ikka 1.aprill. Või 
siis /dirty ei tööta üldse reaalselt. Tuleb kannatlik olla lihtsalt nii suurte 
asjadega.


Jaak

> On 11 Apr 2018, at 11:00, Mihkel Oviir <mihkel.ov...@gmail.com> wrote:
> 
> Ee, ilmselt mitte. Võtab lihtsalt aega, kuni ka väiksemad suurendused äta 
> tailitakse. Olen ka tähele pannud, et näiteks teede muutmisel toimub cache 
> uuendamine kiiremini kui maakatte muutmisel. Ju neil mingi keerulisem 
> prioriteetide süsteem seal on.
> 
> 11. aprill 2018 10:48 kirjutas Margus Värton <margusvar...@gmail.com 
> <mailto:margusvar...@gmail.com>>:
> Kas seda ümberrenderdamist kuidagi sisse suumides jõuga käivitada ei saa?
> 
> - M - 
> 
> K, 11. aprill 2018 10:43 Mihkel Oviir <mihkel.ov...@gmail.com 
> <mailto:mihkel.ov...@gmail.com>> kirjutas:
> Mulle tundub, et teise kujundusega väiksematel suurendustel toimubki cache 
> uuendamine oluliselt harvem, nädal viivitust on täiesti tavaline.
> 
> terv,
> Mihkel
> 
> 11. aprill 2018 09:46 kirjutas Jaak Laineste <j...@nutiteq.com 
> <mailto:j...@nutiteq.com>>:
> Hoi,
> 
> oskab keegi minust targem öelda, miks lisatud Vilsandi ja Matsalu RP piire 
> näidatakse suurema suurendusega (13 ja enam), aga väiksematega mitte? Samas 
> Lahemaa näiteks on ka väiksematel suurendustel (8+) olemas . Ega cache ei ole 
> seal nii pikk, lisatud said juba nädal tagasi? Midagi tag-itud valesti?
> 
> Jaak
> 
>> On 4 Apr 2018, at 13:43, Jaak Laineste <j...@nutiteq.com 
>> <mailto:j...@nutiteq.com>> wrote:
>> 
>> 
>> Selle topoloogilise puhtusega on nagu ta on - vaeva on üksjagu et seda 
>> saada, villa kogus on mõneti küsitav. 
>> 
>> Tegin siis kaks näidist: Matsalu https://www.openstreetmap.org/way/576248440 
>> <https://www.openstreetmap.org/way/576248440> ja Vilsandi RP 
>> https://www.openstreetmap.org/relation/8178686 
>> <https://www.openstreetmap.org/changeset/57798152>
>> 
>> Kaks asja jäid veel silma:
>> 
>> 1) Varasemad rahvuspargid - Lahemaa, Soomaa näivad olevat 
>> boundary=national_park + leisure=nature_reserve, mitte 
>> boundary=protected_area. Tundub et muidu ei renderdatagi, ja arutelu sellel 
>> teemal pole valmis 
>> https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/603 
>> <https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/603>, kuigi 
>> suund nagu oleks ikka protected_area poole, sest iga kaitseala 
>> “national_park” nimetamine on liiga USAlik lähenemine. 
>> 
>> 2) Õigused. Andmed WFS metainfo kohaselt on CC-BY 4.0, ja selle kohta on 
>> selge juhis https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/ 
>> <https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/> et tuleb 
>> eraldi luba küsida, see ei ole automaatselt kasutatav. Keda 
>> keskkonnaagentuuris kiusata sellega?
>> 
>> 
>> 
>> —
>> Jaak
>> 
>> 
>> 
>>> On 4 Apr 2018, at 12:56, Mihkel Oviir <mihkel.ov...@gmail.com 
>>> <mailto:mihkel.ov...@gmail.com>> wrote:
>>> 
>>> :D mul just oli sama mõte, et võtaks teema uuesti üles. Just kammisin 
>>> EELISe lehte, et kust ma need andmed kunagi leidsin.
>>> 
>>> 1) Märgenduse ettepanek on ok. Andmete päritolu tuleks ka lisada.
>>> 2) Piirjoonte ühtlustamise osas. Mina ei tea, on sel mõtet? Mis see reaalne 
>>> kasu on, et ei võiks lihtsalt importida nii nagu on? Ja edasi siis kui 
>>> keegi kuskil rannajoont õgvendab, siis juba viib soovi korral ise kokku. 
>>> Mina ei näpiks. Sama on ju ka haldusjaotusega, tihti järgib mingeid kraave 
>>> jne. Et mis siis õige on, kas jookseb mööda telge või tegelikult on piir 
>>> kraavi servas? Aga minu arvamus ainult.
>>> 3) Olemasolevad lk alad. Paar tükki on vahepeal juurde tulnud, Soomaa ja 
>>> Loodi. Seal peaks vaatama, kas olemasolev on üldse valiidne, kui ei ole, 
>>> siis asendama.
>>> 
>>> terv,
>>> Mihkel
>>> 
>>> 4. aprill 2018 12:42 kirjutas Jaak Laineste <j...@nutiteq.com 
>>> <mailto:j...@nutiteq.com>>:
>>> 
>>> Võtaks veel korra seda kaitsealade teemat ülesse. 
>>> 
>>> Mis on olemas?
>>> 
>>> Kokku ma leian EELIS-est 
>>> ("WFS:https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?version=2.0.0&; 
>>> <https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?version=2.0.0&;>", 
>>> kr_kaitseala tabel) ligi 900 polügoni, suuremad on 5 rahvusparki, 166 LKA-d 
>>> ja 150 MKA-d [1]. Lisaks suur hulk väiksemaid pargikesi jne. 
>>> 
>>> Küsimused, mis tekkisid:
>>> 
>>> 1) kuidas neid märgendada? Ma kasutaksin 
>>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area 
>>> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area> tag-e, 
>>> sinna Wiki lehe tabelisse tuleks lisada Eesti spetsiifika. Minu ettepanekud:
>>>  - klassid (protect_class) võiksid olla RP=2, LKA=4, MKA=5. 
>>>  - Kaasa võiks EELIS-est võtta kr_kood tunnuse (tag: eelis:kr_kood, 
>>> näiteks KLO1000300 Matsalu puhul) 
>>>  - Tüüp läheb protection_title alla : "rahvuspark", "looduskaitseala" ja 
>>> "maastikukaitseala", vastavalt. 
>>> 
>>> 2) kuidas piirjooni ühtlustada? See on juba põnevam probleem, sest Eestis 
>>> on üksjagu rannajoont ja kaitsealad järgivad sageli ka muid looduslikke 
>>> objekte nagu jõed/järved, mis on eri andmetes erinevas kohas. Näiteks 
>>> proovisin Vilsandi RP-d , mis on suhteliselt lihtne, sest piir on suuresti 
>>> meres. Ikkagi on seal mõned kilomeetrid rannajoont kokku vedada, vt [2] 
>>> Seal hall joon on EELIS-e RP piir, värviline on OSM andmed, ja taga on 
>>> metsanduse orto JOSM-is. 
>>> - Minu ettepanek: kasutada alati vana piirjoont OSM-is, ehk siis 
>>> eeldatavasti adminpiiridest pärit üsna täpset rannajoont, ja tekitada uued 
>>> polügonid/relatsioonid nende põhjal. Jooksvalt võib ju orto taustale võtta 
>>> ja rannajoont täpsustada enda aeropildi lugemise oskuse kohaselt. Kes 
>>> oskab, viib sujuvalt sisse ka Amsterdami nulli parandi :)
>>> 
>>> Paar vaadet:
>>> [1] kaitselad üldse 
>>> https://www.dropbox.com/s/u0ylv9wgrjrldlh/Screenshot%202018-04-04%2012.11.50.png?dl=0
>>> 
>>> <https://www.dropbox.com/s/u0ylv9wgrjrldlh/Screenshot%202018-04-04%2012.11.50.png?dl=0>
>>> [2] rannajoon Vilsandi RP-l 
>>> https://www.dropbox.com/s/z1wvi9iu8pmh12k/Screenshot%202018-04-04%2011.50.26.png?dl=0
>>> 
>>> <https://www.dropbox.com/s/z1wvi9iu8pmh12k/Screenshot%202018-04-04%2011.50.26.png?dl=0>
>>>  
>>> 
>>> 
>>>> On 11 Jan 2017, at 01:46, Teet Koitjärv <teet.koitj...@outlook.com 
>>>> <mailto:teet.koitj...@outlook.com>> wrote:
>>>> 
>>>> Tere.
>>>> 
>>>> Kõikide kaitsealade andmed on tegelikult digikujul EELIS-es 
>>>> (Keskkonnaregister – Eesti looduse infosüsteem) olemas. Sel teemal tasuks 
>>>> suhelda Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakonnaga 
>>>> (http://keskkonnaagentuur.ee/et/kontaktid 
>>>> <http://keskkonnaagentuur.ee/et/kontaktid>).
>>>> 
>>>> 
>>>> Tervitades
>>>> 
>>>> Teet Koitjärv
>>>> 
>>>>   <>
>>>> From: Jaak Laineste [mailto:j...@nutiteq.com <mailto:j...@nutiteq.com>] 
>>>> Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:50 PM
>>>> To: OpenStreetMap Estonia <talk-ee@openstreetmap.org 
>>>> <mailto:talk-ee@openstreetmap.org>>
>>>> Subject: Re: [Talk-ee] Rahvuspargid
>>>> 
>>>> 
>>>> Käsitsi neid ei kaardista, seega kuni ruumi-avaandmete x-teed pole 
>>>> leiutatud ja realiseeritud, siis ei jää tõesti muud üle kui andmed ümber 
>>>> tõsta.
>>>> 
>>>> Kui piirjooned saab kokku viia (seal vist rannajoont peaks 
>>>> korduvkasutama?), ja kontrollida kas mõni pole juhtumisi juba olemas, siis 
>>>> ma pole vastu.
>>>> 
>>>> 
>>>> Jaak
>>>> 
>>>> 
>>>> On 10 Jan 2017, at 18:45, Mihkel Oviir <mihkel.ov...@gmail.com 
>>>> <mailto:mihkel.ov...@gmail.com>> wrote:
>>>> 
>>>> Tõstaks teema üles uuesti. Kes on poolt, et looduskaitsealad võiks 
>>>> massimpordiga ära lahendada? Nokin Eidapere ümbrust ja laadisin 
>>>> keskkonnaregistrist hoiualade andmed alla (bljää, küll andis otsida, 
>>>> kuidas saaks looduskaitse andmeid andmetena kätte), aga tundus ikkagi 
>>>> kuidagi mõtetu see käsitsi ühekaupa sisestamine.
>>>> 
>>>> terv,
>>>> Mihkel
>>>> 
>>>> Muidu näeb selline välja:
>>>> 
>>>> 
>>>> <Screen Shot 2017-01-10 at 18.42.02.png>
>>>> 
>>>> 1. september 2016 15:38 kirjutas Mihkel Oviir <mihkel.ov...@gmail.com 
>>>> <mailto:mihkel.ov...@gmail.com>>:
>>>> Kas administratiivse(ma)te piiridega ei saaks kasutada olemasolevaid 
>>>> andmeid ja mass-importi? Igasugune käsitsi külapiiride nikerdamine on asi, 
>>>> mis on mulle küll vastukarva, sest see viib kiirelt väärandmeteni. Sama ka 
>>>> looduskaitsealadega.
>>>> 
>>>> Mihkel
>>>> 
>>>> 1. september 2016 15:29 kirjutas Jaak Laineste <j...@nutiteq.com 
>>>> <mailto:j...@nutiteq.com>>:
>>>> Piinlik lugu soode, rabade ja looduskaitsealade maal Eestis: siin on OSM-i 
>>>> kohaselt vaid üks rahvuspark! Viktoriini küsimus: milline?
>>>> 
>>>> Ja tõsisem küsimus: kas ülejäänud on kuhugi kadunud, või pole olnudki? Ja 
>>>> kes parandab selle vea?
>>>> 
>>>> 
>>>> Jaak
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-ee mailing list
>>>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>>>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
>>>> 
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-ee mailing list
>>>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>>>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-ee mailing list
>>>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>>>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> Talk-ee mailing list
>>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
>>> 
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> Talk-ee mailing list
>>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
>> 
>> _______________________________________________
>> Talk-ee mailing list
>> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
>> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-ee mailing list
> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-ee mailing list
> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
> 
> _______________________________________________
> Talk-ee mailing list
> Talk-ee@openstreetmap.org <mailto:Talk-ee@openstreetmap.org>
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee 
> <https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee>
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-ee mailing list
> Talk-ee@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee

_______________________________________________
Talk-ee mailing list
Talk-ee@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee

Reply via email to