On Wed, Aug 16, 2006 at 01:23:52PM +0200, Raül Cambeiro wrote:
> 
> Això no és així. Si mires els significats d'abaixar al DIEC [1], veuràs 
> que tots fan referència a disminuir el nivell dins d'una escala: el 
> volum sonor, la persiana, l'alçada... Cap d'ells es correspon amb el 
> símil de descarregar un fitxer d'un servidor.

El primer significat diu:

"abaixar v. tr. Fer descendir a un nivell més baix."

Per aclarir-ho, consultem també "descendir":

"descendir v. intr. Baixar, davallar."

Observa que la diferència entre baixar i abaixar queda reflectida de manera
indirecta:

 - Abaixar és fer descendir
 - Descendir és baixar

Per tant:

 - Abaixar és fer baixar

> En canvi, el tercer significat de baixar diu "Portar de dalt a baix, 
> d'un punt a un altre situat en un nivell inferior",

Aquest significat s'ha incorporat per normativitzar un ús incorrecte causat per
la influència de l'espanyol, on només existeix el monocolor "bajar" per
designar dues accions totalment diferents.

En cap cas es tracta del significat "principal" o preferible de la paraula. Com
tu mateix has dit, aquesta és la tercera entrada.

(Nota: no obstant això, discrepo de l'IEC i penso que aquesta definició no
hauria d'apareixer al diccionari, però penso que aquesta discrepància no
m'impedeix d'utilitzar com argument el fet que, si més no, no apareix com a
significat principal, fet amb el que estic d'acord entenent-ho com a mal menor)

> Un exemple estúpid:
> Un nano va a casa d'un amic i el crida des del carrer, l'amic treu el 
> cap per la finestra i diu:
> a) Abaixo la pilota?
> b) Baixo la pilota?

Et falta concretar si el nen parla de baixar amb la pilota o de deixar-la caure.

 - En el primer cas, estrictament parlant la primera forma és la més
  correcta, però és una construcció estranya, per que en realitat està
  fent les dues coses a l'hora (baixar i abaixar). Seria més escaient dir
  "baixo amb la pilota?" per exemple.

 - En el segon cas, cap de les dues és correcta, per que la pilota baixa
  sola.

No obstant cal tenir present que l'exemple és en un context informal (dos
nens que juguen a pilota) on les incorreccions són molt habituals. No em
sembla bo prendre'l com a referència per al tema que ens ocupa.

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a