On Wed, Aug 16, 2006 at 09:58:57PM +0200, Robert Millan wrote:
> 
> Sí insisteixes... però segueix sense tenir trellat.  Hi ha dues paraules, dos
> significats, i un matís extrapolat a partir d'exemples.  Ho pots fer quadrar?

Una altra cosa que també requereix explicació és com és que el símil
dels fitxers que baixen és com el de la pilota, que baixa d'un pis al carrer,
però en canvi no és com el de les veles, que baixen del pal fins a la coberta
del vaixell.

Sincerament, no crec que ningú hagi tingut mai present un matís tant subtíl
com aquest en idear el símil dels fitxers i l'alçada, tot obviant al mateix
temps diferències de significat tan grans com deplaçar-se o provocar el
desplaçament d'un objecte.

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED]  Note: this address is only intended for
spam harvesters.  Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a