El divendres 18/08/06, a les 17:20 (+0200), Robert Millan va escriure:

[...]

> > Potser és un matís subtil, però sempre que encaixa prou bé amb els
> > exemples de les definicions.
> 
> Això ho he explicat abans, i no és cert. Segons l'enllaç al diccionari que
> ha penjat abans en Raül [1]:
> 
> El primer [2] significat d'abaixar és:
> 
>  "abaixar v. tr. Fer descendir a un nivell més baix."
> 
> el qual és prou genèric per no implicar cap altre matís. Els únics
> matíssos als quals et pots estar referint són:
> 
>  - Els que apareixen a significats posteriors, que en cap cas poden 
> contradir o
>   limitar l'abast d'un altre significat.
>  - Els que has extrapolat a partir dels exemples, cosa que no constitueix una
>   definició. D'acord amb la definició, qualssevol pot formular un exemple
>   que no impliqui el matís que tu dius.

He deixat ben clar que el matís l'he tret a partir dels
exemples. És cert que els exemples no constitueixen una
definició, però trobo bastant sospitós que dels exemples
que posa el diccionari absolutament tots coincideixen amb
la nostra hipòtesi i cap ni un amb la teva.

> > Si mires la definició de 'apujar' sembla
> > que no és tan ambigua com l'altra (encara que tampoc completament
> > inequívoca):
> 
> Pel que veig el recull recomana "carregar" i "penjar" com a termes per traduir
> "upload". Atès que la solució que proposa (pel que entenc) no la considerem
> incorrecta ni tu ni jo, crec que no val la pena discutir sobre pujar/apujar.

M'he referit a la definició d'apujar pel simple fet que em
sembla lògic pensar que hi ha una simetria bastant clara, pel
que fa al significat, entre pujar/apujar i baixar/abaixar.

L'argument és que si la diferència de significat entre
"baixar" i "abaixar" no queda clara, doncs mirem que diu el
diccionari sobre "pujar" i "apujar", ja que sembla raonable
que la diferència hauria de ser la mateixa. No pretenia
discutir la traducció de "upload".

En qualsevol cas, em sembla que ha quedat fora de qualsevol
dubte que l'expressió "baixar fitxers" és totalment correcta
segons el diccionari normatiu de l'IEC.

Salutacions,

-- 
ernest
 
    "All the people look well in the dark."
        —The Velvet Underground

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a