Nota: suposo que això ja correspon a terminologia, moc el fil de llista.

On Thu, Aug 17, 2006 at 10:01:20AM +0200, Jordi Mas wrote:
> Robert,
> 
> Mira't la Guia d'estil la part d'apostrofació de sigles:
> 
> http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#sigles
> 
> XML s'apostrofa. Allà trobaràs una explicació.

Veig que hi diu que XML s'apostrofa, però no dona explicació. El meu
raonament per no apostrofar és que quan el nom de la lletra és "xeix", la
pronúncia comença per consonant. Hi han dues raons per donar preferència a
"xeix" sobre "ics":

 - És consistent amb la resta de l'alfabet, on el nom de cada lletra conté
  sempre la pròpia lletra.

 - L'ús de "x" amb el so palatal fricatiu és majoritari en català. Si
  més no això indica una petita prova que he fet:

$ grep -i "\(^\|i\)x" /usr/share/dict/catalan | wc -l
28512
$ grep -i x /usr/share/dict/catalan | wc -l
50314

Si us sembla raonable, penso que seria bo que figurés a la Guia d'estil.

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a