i també se'n parla a la guia d'estil, a l'apartat

2.7.3.1. Apostrofació

En general, considerarem les sigles com un mot més i les apostrofarem, doncs, seguint les normes generals d'apostrofació en català, tenint en compte el gènere (masculí o femení) del concepte que descriuen i la manera com es llegeixen (lletra a lletra o com un sol mot) i no pas la manera com s'escriuen, ni el nom desenvolupat a què corresponen:

Masculines
Femenines
el BASIC (codi) la GPL (llicència)
el CD-ROM (disc) les PMF (preguntes)
el PC (ordinador) la RAM (memòria)
l'HTML (llenguatge)
(l'hac-te-ema-ela)
l'SCSI (interfície)
(l'essa-ce-essa-i)
l'URL (localitzador)
(l'u-erra-ela)
l'XDSI (xarxa)
(l'ics-de-essa-i)

Consulteu l'Apèndix 1 en cas de dubte.En/na Robert Millan ha escrit:
Nota: suposo que això ja correspon a terminologia, moc el fil de llista.

On Thu, Aug 17, 2006 at 10:01:20AM +0200, Jordi Mas wrote:
 
Robert,

Mira't la Guia d'estil la part d'apostrofació de sigles:

http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#sigles

XML s'apostrofa. Allà trobaràs una explicació.
  

Veig que hi diu que XML s'apostrofa, però no dona explicació. El meu
raonament per no apostrofar és que quan el nom de la lletra és "xeix", la
pronúncia comença per consonant. Hi han dues raons per donar preferència a
"xeix" sobre "ics":

 - És consistent amb la resta de l'alfabet, on el nom de cada lletra conté
  sempre la pròpia lletra.

 - L'ús de "x" amb el so palatal fricatiu és majoritari en català. Si
  més no això indica una petita prova que he fet:

$ grep -i "\(^\|i\)x" /usr/share/dict/catalan | wc -l
28512
$ grep -i x /usr/share/dict/catalan | wc -l
50314

Si us sembla raonable, penso que seria bo que figurés a la Guia d'estil.

 


-- 
Josep-Enric Teixidó Pujol
Servei Lingüístic
Universitat de Lleida

C. Jaume II, 67
E-25001 LLEIDA (Catalunya)
Tel. (+34) 973 00 35 43
Fax (+34) 973 00 35 42
http://www.udl.cat/serveis/sl.html
[EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a