On Thu, Aug 17, 2006 at 12:25:09PM +0200, Josep-Enric Teixidó wrote:
> i també se'n parla a la guia d'estil, a l'apartat

No ho havia llegit, però hi estic totalment d'acord (crec que és la manera
més coherent).

No obstant, seguint aquestes "regles", quan una lletra té dos noms sempre es
pot optar per l'altre.

> >     2.7.3.1. Apostrofació
> >
> >  En general, considerarem les sigles com un mot més i les
> >  apostrofarem, doncs, seguint les normes generals d'apostrofació en
> >  català, tenint en compte el gènere (masculí o femení) del concepte
> >  que descriuen i la manera com es llegeixen (lletra a lletra o com
> >  un sol mot) i no pas la manera com s'escriuen, ni el nom
> >  desenvolupat a què corresponen:
> >
> >  Masculines
> >
> >   
> >  Femenines
> >
> >  el BASIC (codi) la GPL (llicència)
> >  el CD-ROM (disc)     les PMF (preguntes)
> >  el PC (ordinador)    la RAM (memòria)
> >  l'HTML (llenguatge)
> >  (l'hac-te-ema-ela)    l'SCSI (interfície)
> >  (l'essa-ce-essa-i)
> >  l'URL (localitzador)
> >  (l'u-erra-ela)  l'XDSI (xarxa)
> >  (l'ics-de-essa-i)

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a