On Fri, Aug 18, 2006 at 05:42:18PM +0200, Robert Millan wrote:
> On Thu, Aug 17, 2006 at 12:21:22PM +0200, Josep-Enric Teixidó wrote:
> > Robert,
> > 
> > Pots trobar una guia sobre l'apostrofació de les sigles a 
> > http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/abrevia/index.htm
> 
> Sembla que aquesta guia no parla d'apostrofació.  Potser volies dir una

Ups.  s/dir/dir-ne/g :)

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED]  Note: this address is only intended for
spam harvesters.  Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a