El dimecres 23/08/06, a les 17:48 (+0200), Robert Millan va escriure:
> On Mon, Aug 21, 2006 at 01:46:11AM +0200, Ernest Adrogué wrote:

[...]

> > He deixat ben clar que el matís l'he tret a partir dels
> > exemples. És cert que els exemples no constitueixen una
> > definició, però trobo bastant sospitós que dels exemples
> > que posa el diccionari absolutament tots coincideixen amb
> > la nostra hipòtesi i cap ni un amb la teva.
> 
> Això no és acurat. En primer lloc, tu has afirmat una hipòtesi (basada en
> extrapolació dels exemples); però el que jo he dit no és cap hipòtesi,
> m'he limitat a copiar la primera definició:
> 
>  "abaixar v. tr. Fer descendir a un nivell més baix."

La teva hipòtesi és que «"la paraula per "moure les dades cap avall" és
"abaixar", no pas "baixar"» (cita del teu missatge de Wed, 16 Aug 2006
12:20:34 +0200).

Nota que simplement veient la tercera definició de "baixar" (v.tr.) la
teva hipòtesi queda descartada,

    "baixar v. tr. Portar de dalt a baix, d'un punt a un altre situat en
    un nivell inferior.

Segons això, "baixar" és tan correcte com "abaixar" per referir-se a
"moure les dades cap avall", o fins i tot millor, ja que és més acurat
(segons la meva opinió).

> En segon lloc (i com no podia ser d'altra manera), tots 7 exemples que hi ha
> associats a la primera definició coincideixen amb el significat al qual
> van associats. Si bé és cert que hi trobo a faltar un altre que no tingui
> aquest matís que dius tu, però això no confirma res.

No he dit que confirmi res, he dit que ho trobo sospitós.

> En tercer lloc, el fet que tots els exemples coincideixen també amb el matís
> que has extrapolat a partir dels propis exemples és evident. Sempre que
> extreus un patró comú a partir d'una llista es donarà el cas que tots els
> elements de la llista coincideixen amb aquest patró.

No, el matís no l'he extrapolat dels propis exemples. L'he extrapolat
del coneixement previ que tenia, o sigui, de la percepció que tinc de
que signifiquen aquestes paraules a partir d'haver escoltat o llegit
aquestes paraules des de que vaig néixer.

Aquest coneixement previ el comparo amb la definició que diu el
diccionari, i veig que la definició en si no el contradiu; la definició
defineix un conjunt més extens, però els exemples pertanyen tots al
subconjunt més acurat que es correspon exactament amb la meva hipòtesi.

Com he dit, això no confirma que la meva hipòtesi sigui certa (recordem
que la teva d'entrada ja era falsa, tot i que no són exhaustives),
senzillament és que fa augmentar les probabilitats que sigui certa, és a
dir, és un indici.

> > M'he referit a la definició d'apujar pel simple fet que em
> > sembla lògic pensar que hi ha una simetria bastant clara, pel
> > que fa al significat, entre pujar/apujar i baixar/abaixar.
> > 
> > L'argument és que si la diferència de significat entre
> > "baixar" i "abaixar" no queda clara, doncs mirem que diu el
> > diccionari sobre "pujar" i "apujar", ja que sembla raonable
> > que la diferència hauria de ser la mateixa. No pretenia
> > discutir la traducció de "upload".
> 
> D'acord doncs. No he mirat la definició d'"apujar". Però en cas que siguin
> lleugerament diferents, hi han tres possibilitats:
> 
>  1- que, efectivament, no són completament simètrics
> 
>  2- que el verb abaixar està mal definit, i caldria ajustar-lo per a que ho
>   siguin
> 
>  3- que el verb apujar està mal definit, i caldria ajustar-lo per a que ho
>   siguin
> 
> Entendria que et vulguis decantar per la segona, però no hi ha cap motiu per
> triar-la abans que les altres que no sigui arbitrari.

Un altre cop: no em decanto per cap possibilitat. És només un altre
indici a favor de la meva hipòtesi (recordem que la teva està
descartada).

> > En qualsevol cas, em sembla que ha quedat fora de qualsevol
> > dubte que l'expressió "baixar fitxers" és totalment correcta
> > segons el diccionari normatiu de l'IEC.
> 
> No he posat en dubte que sigui correcta segons el diccionari. El que vaig dir
> al principi d'aquest fil és que no és _la més_ correcta. De la mateixa
> manera que amb el diccionari a la mà, paraules com "sesta", "camiseta",
> "entropessar" o "fatxada" són totes correctes però és més correcte dir
> "migdiada", "samarreta", "entrabancar-se" o "façana".

El que vas dir al principi d'aquest fil és: «"la paraula per "moure les
dades cap avall" és "abaixar", no pas "baixar"».

Jo entenc que això significa que:

    1. "abaixar" és correcte.
    2. "baixar" no és correcte.

Si ho he entès malament, llavors no cal continuar discutint.

> Sobre el verb baixar ja n'hem parlat abans. En concret, si us plau mira't els
> següents missatges on ho explico:
> 
> http://www.mail-archive.com/terminologia@www.softcatala.net/msg00247.html
> 
>  "Aquest significat s'ha incorporat per normativitzar un ús incorrecte 
> causat per
>  la influència de l'espanyol, on només existeix el monocolor "bajar" per
>  designar dues accions totalment diferents.
> 
>  En cap cas es tracta del significat "principal" o preferible de la paraula. 
> Com
>  tu mateix has dit, aquesta és la tercera entrada." 

Bé, però se suposa que estem buscant una font "autoritativa". Citar-te a
tu mateix per defensar el teu punt de vista no té massa sentit.

> http://www.mail-archive.com/terminologia@www.softcatala.net/msg00260.html
> 
>  "[2] admeto (amb reserves) que el fet que sigui el primer no constitueix una
>  prova irrefutable que en sigui el "preferent", però si que demostra que no
>  és un significat "secundari" i que, com a mínim, és igual d'important
>  que els altres."

No veig quina importància té.

Salut,

-- 
ernest
 
    "All the people look well in the dark."
        —The Velvet Underground

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a