On Mon, Aug 21, 2006 at 01:46:11AM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> > Això ho he explicat abans, i no és cert. Segons l'enllaç al diccionari que
> > ha penjat abans en Raül [1]:
> > 
> > El primer [2] significat d'abaixar és:
> > 
> >  "abaixar v. tr. Fer descendir a un nivell més baix."
> > 
> > el qual és prou genèric per no implicar cap altre matís. Els únics
> > matíssos als quals et pots estar referint són:
> > 
> >  - Els que apareixen a significats posteriors, que en cap cas poden 
> > contradir o
> >   limitar l'abast d'un altre significat.
> >  - Els que has extrapolat a partir dels exemples, cosa que no constitueix 
> > una
> >   definició. D'acord amb la definició, qualssevol pot formular un exemple
> >   que no impliqui el matís que tu dius.
> 
> He deixat ben clar que el matís l'he tret a partir dels
> exemples. És cert que els exemples no constitueixen una
> definició, però trobo bastant sospitós que dels exemples
> que posa el diccionari absolutament tots coincideixen amb
> la nostra hipòtesi i cap ni un amb la teva.

Això no és acurat. En primer lloc, tu has afirmat una hipòtesi (basada en
extrapolació dels exemples); però el que jo he dit no és cap hipòtesi,
m'he limitat a copiar la primera definició:

 "abaixar v. tr. Fer descendir a un nivell més baix."

En segon lloc (i com no podia ser d'altra manera), tots 7 exemples que hi ha
associats a la primera definició coincideixen amb el significat al qual
van associats. Si bé és cert que hi trobo a faltar un altre que no tingui
aquest matís que dius tu, però això no confirma res.

En tercer lloc, el fet que tots els exemples coincideixen també amb el matís
que has extrapolat a partir dels propis exemples és evident. Sempre que
extreus un patró comú a partir d'una llista es donarà el cas que tots els
elements de la llista coincideixen amb aquest patró.

> > > Si mires la definició de 'apujar' sembla
> > > que no és tan ambigua com l'altra (encara que tampoc completament
> > > inequívoca):
> > 
> > Pel que veig el recull recomana "carregar" i "penjar" com a termes per 
> > traduir
> > "upload". Atès que la solució que proposa (pel que entenc) no la considerem
> > incorrecta ni tu ni jo, crec que no val la pena discutir sobre pujar/apujar.
> 
> M'he referit a la definició d'apujar pel simple fet que em
> sembla lògic pensar que hi ha una simetria bastant clara, pel
> que fa al significat, entre pujar/apujar i baixar/abaixar.
> 
> L'argument és que si la diferència de significat entre
> "baixar" i "abaixar" no queda clara, doncs mirem que diu el
> diccionari sobre "pujar" i "apujar", ja que sembla raonable
> que la diferència hauria de ser la mateixa. No pretenia
> discutir la traducció de "upload".

D'acord doncs. No he mirat la definició d'"apujar". Però en cas que siguin
lleugerament diferents, hi han tres possibilitats:

 1- que, efectivament, no són completament simètrics

 2- que el verb abaixar està mal definit, i caldria ajustar-lo per a que ho
   siguin

 3- que el verb apujar està mal definit, i caldria ajustar-lo per a que ho
   siguin

Entendria que et vulguis decantar per la segona, però no hi ha cap motiu per
triar-la abans que les altres que no sigui arbitrari.

> En qualsevol cas, em sembla que ha quedat fora de qualsevol
> dubte que l'expressió "baixar fitxers" és totalment correcta
> segons el diccionari normatiu de l'IEC.

No he posat en dubte que sigui correcta segons el diccionari. El que vaig dir
al principi d'aquest fil és que no és _la més_ correcta. De la mateixa
manera que amb el diccionari a la mà, paraules com "sesta", "camiseta",
"entropessar" o "fatxada" són totes correctes però és més correcte dir
"migdiada", "samarreta", "entrabancar-se" o "façana".

Sobre el verb baixar ja n'hem parlat abans. En concret, si us plau mira't els
següents missatges on ho explico:

http://www.mail-archive.com/terminologia@www.softcatala.net/msg00247.html

 "Aquest significat s'ha incorporat per normativitzar un ús incorrecte causat 
per
 la influència de l'espanyol, on només existeix el monocolor "bajar" per
 designar dues accions totalment diferents.

 En cap cas es tracta del significat "principal" o preferible de la paraula. 
Com
 tu mateix has dit, aquesta és la tercera entrada." 

http://www.mail-archive.com/terminologia@www.softcatala.net/msg00260.html

 "[2] admeto (amb reserves) que el fet que sigui el primer no constitueix una
 prova irrefutable que en sigui el "preferent", però si que demostra que no
 és un significat "secundari" i que, com a mínim, és igual d'important
 que els altres."

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a