commit cbf9c6c840b0a185151caea6ab49d15fd1770264
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:46:58 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 da/network-settings.dtd | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/da/network-settings.dtd b/da/network-settings.dtd
index 7a15abd30..16d651c9b 100644
--- a/da/network-settings.dtd
+++ b/da/network-settings.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
-<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor netværksindstillinger">
+<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor-netværksindstillinger">
 <!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Opret forbindelse til Tor">
-<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor netværksindstillinger">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor-netværksindstillinger">
 <!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Etablerer en forbindelse">
 
 <!-- For locale picker: -->
@@ -26,7 +26,7 @@
 <!ENTITY torsettings.optional "Valgfri">
 
 <!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Jeg bruger en proxy til at oprette 
forbindelse til internettet">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy type:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxytype:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "vælg en proxytype">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresse:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresse eller 
værtsnavn">
@@ -36,7 +36,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP/HTTPS">
-<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Denne computer går gennem en firewall 
som kun tillader forbindelse til specifikke porte">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Computeren går gennem en firewall som 
kun tillader forbindelse til specifikke porte">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Tilladte Porte:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor er censureret i mit land">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Vælg en indbygget bro">
@@ -45,7 +45,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Indtast broinformation fra en betroet 
kilde.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "skriv adresse:port (én pr. 
linje)">
 
-<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopier Tor loggen til udklipsholderen">
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiér Tor-loggen til udklipsholderen">
 
 <!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Hjælp til proxy">
 <!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Det er nødvendigt med en lokal proxy når 
der oprettes forbindelse gennem et firma-, skole- eller 
universitetsnetværk.&#160;Hvis du i tvivl om hvordan du skal svarer på 
sprøgsmålet, så kig i internetindstillingerne i en anden browser eller tjek 
dit systems netværksindstillinger, for at se om det er nødvendigt med en 
proxy.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to