commit 644bfc20ea58e6c377c175a3c1899c11032cc30b
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:47:18 2018 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 bg.po | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 62 insertions(+), 50 deletions(-)

diff --git a/bg.po b/bg.po
index 16f5f3955..3a2513e29 100644
--- a/bg.po
+++ b/bg.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-20 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-22 09:48+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-01 16:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-08 03:22+0000\n"
 "Last-Translator: Ivo\n"
 "Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -54,36 +54,41 @@ msgid ""
 "</p>\n"
 msgstr "<h1>Помогнете ни да поправим вашия 
бъг!</h1>\n<p>Прочетете <a href=\"%s\">нашите 
инструкции за докладване на 
бъгове</a>.</p>\n<p><strong>Не включвайте повече 
лична информация от колкото е 
нужно!</strong></p>\n<h2>Относно предоставянето ни 
на е-поща</h2>\n<p>\nДавайки ни имейл адрес ни 
позволявате да се свържем с вас, за да  
изясним проблема. Това е необходимо за 
по-голямата част от докладите, които 
получаваме, тъй като повечето доклади без 
никаква информация за контакт са 
безполезни. От друга страна също така 
предоставя\nвъзможност за подслушване, на 
електронната си поща
  или интернет доставчик, за да потвърди, че 
използвате Tails.\n</p>\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
 msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 msgstr "Устойчивостта е забранена за Electrum"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
 msgid ""
 "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 "persistence feature is activated."
 msgstr "Когато рестартирате Tails, всички данни 
на Electrum ще бъдат загубени, включително Bitcoin 
портфейла ви.Силно се препоръчва 
единствено да стартирате Електрум само, 
когато активира своята функция за 
устойчивост."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
 msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 msgstr "Искате ли да стартирате Electrum така или 
иначе?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Стартиране"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Изход"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-hel...@tails.boum.org/extension.js:71
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Restart"
 msgstr "Рестарт"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-hel...@tails.boum.org/extension.js:74
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:78
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:147
+msgid "Lock screen"
+msgstr "Заключване на екрана"
+
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:81
 msgid "Power Off"
 msgstr "Изключване"
 
@@ -112,45 +117,45 @@ msgstr "Билд на информация:\n%s"
 msgid "not available"
 msgstr "не е в наличност"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:170
 msgid "Your additional software installation failed"
 msgstr "Допълнителната софтуер инсталция е 
неуспешна."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:120
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:171
 msgid ""
 "The installation failed. Please check your additional software "
 "configuration, or read the system log to understand better the problem."
 msgstr "Инсталацията е неуспешна. Моля, 
проверете настройките на допълнителния 
софтуер, или прегледайте системните 
логове, за да добиете по-добра идея какъ е 
проблемът."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:126
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:177
 msgid "Your additional software are installed"
 msgstr "Допълнителният софтуер е инсталиран"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:127
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:178
 msgid "Your additional software are ready to use."
 msgstr "Допълнителният софтуер е готов, да 
бъде използван."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:138
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:157
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:194
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:204
 msgid "Your additional software upgrade failed"
 msgstr "Надграждането на допълнителния 
софтуер е неуспешно."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:139
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:195
 msgid ""
 "The check for upgrades failed. This might be due to a network problem. "
 "Please check your network connection, try to restart Tails, or read the "
 "system log to understand better the problem."
 msgstr "Надстройката е неуспешна. Това може да 
се дължи на проблем с мрежата.\nМоля, 
проверете мрежовата си връзка, опитайте да 
рестартирате Tails, или прочетете системния 
дневник за разберем по-добре проблема."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:153
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:201
 msgid "Your additional software are up to date"
 msgstr "Допълнителният софтуер вече е 
най-новата версия"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:154
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:202
 msgid "The upgrade was successful."
 msgstr "Обновяването бе успешно."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:158
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:205
 msgid ""
 "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
@@ -202,19 +207,26 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 msgstr "MAC спуфинга се провали за мрежова 
карта ${nic_name} (${nic}). Възстановяването на 
грешката също не успя, така че всички мрежи 
е забранени.\nМоже би предпочитате 
рестартиране на Tails и забраняване на MAC 
спуфинга."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
-msgid "error:"
-msgstr "грешка:"
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
+msgid "Set up a password to unlock the screen"
+msgstr "Задаване на парола за заключване на 
екрана"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
-msgid "Error"
-msgstr "ГРЕШКА"
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:115
+msgid "Password"
+msgstr "Парола"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:122
+msgid "Confirm"
+msgstr "Потвърждение"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:155
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
+msgid "Cancel"
+msgstr "Отказ"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
 msgid ""
-"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 "\n"
 "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
@@ -222,8 +234,18 @@ msgid ""
 "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
-"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual";
-msgstr "<b>Няма достатъчно памет, за да проверя 
за обновления.</b>\n\nПотвърдете, че системата 
покрива изискванията за използване на 
Tails.\nВижте 
file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nОпитайте
 се да рестартирате Tails, за да проверите за 
обновления отново.\n\nИли извършете ръчно 
обновяване.\nВижте 
https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual";
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"";
+msgstr "\"<b>Няма достатъчно памет в наличност 
за проверка за надграждания.</b>\n\nУверете 
се, че системата изпълнява изискванията за 
Tails.\nПрегледайте 
file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nОпитайте
 да рестартирате Tails, за да проверите за 
надграждания пак.\n\nИли изпълнете ръчно 
надграждане.\nПрегледайте 
https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"";
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
+msgid "error:"
+msgstr "грешка:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
+msgid "Error"
+msgstr "ГРЕШКА"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
@@ -263,10 +285,6 @@ msgstr "Tor не е готов.Да стартирам 
ли Tor Браузър 
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Стартирай Tor Браузър"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
-msgid "Cancel"
-msgstr "Отказ"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Наистина ли искате да стартирате 
Несигурен Браузър?"
@@ -311,27 +329,21 @@ msgid ""
 "retry in a while."
 msgstr "Друг Несигурен Браузър работи или се 
почиства в момента.Моля опитайте по-късно."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
-msgid ""
-"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS"
-" server."
-msgstr "NetworkManager пропусна нашите гарбидж 
данни, когато се опитваше да извлече clearnet DNS 
сървъра."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
-msgid ""
-"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
-"NetworkManager."
-msgstr "DNS сървър не беше получен чрез DHCP или 
ръчно зададен в NetworkManager."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:100
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Не можа да се установи chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:105
 msgid "Failed to configure browser."
 msgstr "Неуспех при настройката на браузъра."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:111
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "DNS сървър не беше получен чрез DHCP или 
ръчно зададен в NetworkManager."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:117
 msgid "Failed to run browser."
 msgstr "Неуспех при пускането на браузъра."
 

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to