commit f5fba73c82ae31ade1b929be8388cf446c56c8e1
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Mar 13 12:17:13 2018 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 ca.po | 34 +++++++++++++++++++++-------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index 626cf1f02..04b7776fa 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -10,14 +10,15 @@
 # Guillem Arias Fauste <inactive+mr_speed...@transifex.com>, 2016
 # Humbert <humbert.cos...@gmail.com>, 2014
 # laia_, 2014-2016
+# Miquel Bosch <m.bosch....@gmail.com>, 2018
 # Vte A.F <viarf...@inf.upv.es>, 2017
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-01 16:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-12 22:02+0000\n"
-"Last-Translator: Ecron <ecron...@hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-12 19:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-13 11:53+0000\n"
+"Last-Translator: Miquel Bosch <m.bosch....@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -80,7 +81,6 @@ msgid "Restart"
 msgstr "Reinicia"
 
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:78
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:147
 msgid "Lock screen"
 msgstr "Bloca la pantalla"
 
@@ -204,22 +204,30 @@ msgid ""
 msgstr "El falsejament de la identitat de l'adreça MAC ha fallat per la 
targeta de xarxa ${nic_name} (${nic}). També ha fallat la recuperació 
d'errors i tot el treball en xarxa està desactivat.\nPotser preferireu 
reiniciar el Tails i desactivar el falsejament de l'adreça MAC "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
-msgid "Set up a password to unlock the screen"
-msgstr "Establiu una contrasenya per a desblocar la pantalla"
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Bloca la pantalla"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:124
+msgid "Screen Locker"
+msgstr "Bloqueig de la pantalla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:115
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:130
+msgid "Set up a password to unlock the screen."
+msgstr "Establiu una contrasenya per a desblocar la pantalla."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:135
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:122
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:141
 msgid "Confirm"
 msgstr "Confirma"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:155
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
-msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·la"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
 msgid ""
 "\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to