commit 08cc4a314ce6f5c5f77ce77a3209df31d47d5cb3
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Thu Apr 12 00:21:09 2018 +0000

  Update translations for support-connecting_completed
---
 ga.json         | 2 +-
 support-connecting.json | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index 26d45c2d5..a2c0e5eca 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -9,7 +9,7 @@
    "id": "#connecting-2",
    "control": "connecting-2",
    "title": "Ní féidir liom ceangal le líonra Tor, agus ní thuigim cad 
é an fhadhb.",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Má tá fadhb agat ag ceangal le 
líonra Tor, úsáid an rogha “cóipeáil logchomhad Tor go dtí an 
ghearrthaisce.” Ansin, greamaigh an logchomhad i dtéacschomhad nó cáipéis 
eile. Is dócha go bhfeicfidh tú ceann de na hearráidí coitianta seo 
(cuardaigh na línte seo a leanas sa logchomhad):</p><h5>Earráid choitianta 
#1: Proxy connection failure</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 2017-10-29 
09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 \n 2017-10-29 
09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server \n 
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with 
directory server \n 2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to 
connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 
xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 2017-10-29 
09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to co
 nnect toxx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server 
failure\")</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i 
do logchomhad Tor, ciallaíonn siad gur theip ort ceangal a bhunú le 
seachfhreastalaí SOCKS. Má theastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uait ar do 
líonra, deimhnigh gur chuir tú mionsonraí an fhreastalaí isteach go ceart. 
Mura dteastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uair, nó mura bhfuil tú cinnte, 
déan iarracht ceangal a bhunú le líonra Tor gan seachfhreastalaí 
SOCKS.<p><h5>Earráid choitianta #2: Can’t reach guard relays</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 
80%: Connecting to the Tor network \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed 
to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit. \n 11/1/2017 
21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop 
\n 11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] F
 ailed to find node for hop 0 of our path. Discarding this 
circuit.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ort ceangal a bhunú leis an chéad 
nód sa gciorcad Tor. Uaireanta, ciallaíonn seo go bhfuil do líonra faoi 
chinsireacht. Bain triail as ceangal trí dhroichead; is dócha go réiteoidh 
sin an fhadhb.</p><h5>Earráid choitianta #3: Failed to complete TLS 
handshake</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] 
Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server \n 13-11-17 
19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake 
with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] 
at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have 
failed: \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 9 connections died in state 
handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE \n 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 1 co
 nnections died in state connect()ing with SSL state (No SSL 
object)</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ar Tor croitheadh láimhe TLS leis na 
húdaráis a chur i gcrích. Is dócha go réiteoidh droichead an fhadhb 
seo.</p><h5>Earráid choitianta #4: Clock skew</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 19.11.2017 00:04:48.800 
[WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems 
that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is 
ahead. \n Tor requires an accurate clock to work: please check your time, 
timezone, and date settings.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann 
tú na línte seo i do logchomhad Tor, c
 iallaíonn sé go bhfuil an clog i do ríomhaire mícheart. Ba chóir duit 
socruithe an chloig a dheimhniú, an t-am, dáta, agus crios ama san áireamh. 
Ansin, atosaigh Tor. </p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Má tá fadhb agat ag ceangal le 
líonra Tor, úsáid an rogha “cóipeáil logchomhad Tor go dtí an 
ghearrthaisce.” Ansin, greamaigh an logchomhad i dtéacschomhad nó cáipéis 
eile. Is dócha go bhfeicfidh tú ceann de na hearráidí coitianta seo 
(cuardaigh na línte seo a leanas sa logchomhad):</p><h5>Earráid choitianta 
#1: Proxy connection failure</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 2017-10-29 
09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 \n 2017-10-29 
09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server \n 
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with 
directory server \n 2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to 
connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 
xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 2017-10-29 
09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to co
 nnect toxx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server 
failure\")</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i 
do logchomhad Tor, ciallaíonn siad gur theip ort ceangal a bhunú le 
seachfhreastalaí SOCKS. Má theastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uait ar do 
líonra, deimhnigh gur chuir tú mionsonraí an fhreastalaí isteach go ceart. 
Mura dteastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uait, nó mura bhfuil tú cinnte, 
déan iarracht ceangal a bhunú le líonra Tor gan seachfhreastalaí 
SOCKS.<p><h5>Earráid choitianta #2: Can’t reach guard relays</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 
80%: Connecting to the Tor network \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed 
to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit. \n 11/1/2017 
21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop 
\n 11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] F
 ailed to find node for hop 0 of our path. Discarding this 
circuit.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ort ceangal a bhunú leis an chéad 
nód sa gciorcad Tor. Uaireanta, ciallaíonn seo go bhfuil do líonra faoi 
chinsireacht. Bain triail as ceangal trí dhroichead; is dócha go réiteoidh 
sin an fhadhb.</p><h5>Earráid choitianta #3: Failed to complete TLS 
handshake</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] 
Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server \n 13-11-17 
19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake 
with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] 
at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have 
failed: \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 9 connections died in state 
handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE \n 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 1 co
 nnections died in state connect()ing with SSL state (No SSL 
object)</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ar Tor croitheadh láimhe TLS leis na 
húdaráis a chur i gcrích. Is dócha go réiteoidh droichead an fhadhb 
seo.</p><h5>Earráid choitianta #4: Clock skew</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 19.11.2017 00:04:48.800 
[WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems 
that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is 
ahead. \n Tor requires an accurate clock to work: please check your time, 
timezone, and date settings.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann 
tú na línte seo i do logchomhad Tor, c
 iallaíonn sé go bhfuil an clog i do ríomhaire mícheart. Ba chóir duit 
socruithe an chloig a dheimhniú, an t-am, dáta, agus crios ama san áireamh. 
Ansin, atosaigh Tor. </p>"
   },
   "connecting-3": {
    "id": "#connecting-3",
diff --git a/support-connecting.json b/support-connecting.json
index cac143183..4d3e7f911 100644
--- a/support-connecting.json
+++ b/support-connecting.json
@@ -9,7 +9,7 @@
    "id": "#connecting-2",
    "control": "connecting-2",
    "title": "I am having trouble connecting to Tor, and I can’t figure 
out what’s wrong.",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">If you’re having trouble 
connecting, please select the option to “copy Tor log to clipboard.” Then 
paste the Tor log into a text file or other document. You should see one of 
these common log errors (look for the following lines in your Tor 
log):</p><h5>Common log error #1: Proxy connection failure</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 2017-10-29 09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 2017-10-29 09:24:08.900 
[WARN] Proxy Client: unable to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general 
SOCKS server failure\") \n 2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable 
to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect 
toxx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server 
 failure\")</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines like these in 
your Tor log, it means you are failing to connect to a SOCKS proxy. If a SOCKS 
proxy is required for your network setup, then please make sure you’ve 
entered your proxy details correctly. If a SOCKS proxy is not required, or 
you’re not sure, please try connecting to the Tor network without a SOCKS 
proxy.<p><h5>Common log error #2: Can’t reach guard relays</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 
80%: Connecting to the Tor network \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed 
to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit. \n 11/1/2017 
21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop 
\n 11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. 
Discarding this circuit.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines 
like the
 se in your Tor log, it means your Tor failed to connect to the first node in 
the Tor circuit. This could mean that you’re on a network that’s censored. 
Please try connecting with bridges, and that should fix the 
problem.</p><h5>Common log error #3: Failed to complete TLS handshake</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] Bootstrapped 10%: 
Finishing handshake with directory server \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 
Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake with directory server. 
(DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) 
\n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have failed: \n 13-11-17 
19:53:49.300 [WARN] 9 connections died in state handshaking (TLS) with SSL 
state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 
 1 connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL 
object)</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines like this in your 
Tor log, it means that To
 r failed to complete a TLS handshake with the directory authorities. Using 
bridges will likely fix this.</p><h5>Common log error #4: Clock skew</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 19.11.2017 00:04:48.800 
[WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems 
that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is 
ahead. \n Tor requires an accurate clock to work: please check your time, 
timezone, and date settings.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines 
like this in your Tor log, it means your system clock is incorrect. Please make 
sure your clock is set accurately, including the correct timezone. Then restart 
Tor. </p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">If you’re having trouble 
connecting, please select the option to \"copy Tor log to clipboard.\" Then 
paste the Tor log into a text file or other document. You should see one of 
these common log errors (look for the following lines in your Tor 
log):</p><h5>Common log error #1: Proxy connection failure</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 2017-10-29 09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 2017-10-29 09:24:08.900 
[WARN] Proxy Client: unable to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general 
SOCKS server failure\") \n 2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable 
to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect 
toxx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server fa
 ilure\")</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines like these in 
your Tor log, it means you are failing to connect to a SOCKS proxy. If a SOCKS 
proxy is required for your network setup, then please make sure you’ve 
entered your proxy details correctly. If a SOCKS proxy is not required, or 
you’re not sure, please try connecting to the Tor network without a SOCKS 
proxy.<p><h5>Common log error #2: Can’t reach guard relays</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 
80%: Connecting to the Tor network \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed 
to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit. \n 11/1/2017 
21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop 
\n 11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. 
Discarding this circuit.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines 
like these
 in your Tor log, it means your Tor failed to connect to the first node in the 
Tor circuit. This could mean that you’re on a network that’s censored. 
Please try connecting with bridges, and that should fix the 
problem.</p><h5>Common log error #3: Failed to complete TLS handshake</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] Bootstrapped 10%: 
Finishing handshake with directory server \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 
Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake with directory server. 
(DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) 
\n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have failed: \n 13-11-17 
19:53:49.300 [WARN] 9 connections died in state handshaking (TLS) with SSL 
state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 
 1 connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL 
object)</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines like this in your 
Tor log, it means that Tor 
 failed to complete a TLS handshake with the directory authorities. Using 
bridges will likely fix this.</p><h5>Common log error #4: Clock skew</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 19.11.2017 00:04:48.800 
[WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems 
that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is 
ahead. \n Tor requires an accurate clock to work: please check your time, 
timezone, and date settings.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">If you see lines 
like this in your Tor log, it means your system clock is incorrect. Please make 
sure your clock is set accurately, including the correct timezone. Then restart 
Tor. </p>"
   },
   "connecting-3": {
    "id": "#connecting-3",

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to