commit c880b3d8c0669c06155c4cbbf29da1357bf09901
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Fri Feb 14 12:17:26 2020 +0000

  
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json_completed
---
 lt/messages.json | 28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/lt/messages.json b/lt/messages.json
index 7076a63e17..8409ced8fd 100644
--- a/lt/messages.json
+++ b/lt/messages.json
@@ -3,10 +3,10 @@
   "message": "Snowflake yra WebRTC keičiamasis perdavimas, skirtas Tor."
  },
  "popupEnabled": {
-  "message": "Enabled"
+  "message": "Įjungta"
  },
  "popupLearnMore": {
-  "message": "Learn more"
+  "message": "Sužinoti daugiau"
  },
  "popupStatusOff": {
   "message": "Snowflake išjungta"
@@ -42,39 +42,39 @@
   "message": "Jeigu jūsų interneto prieiga yra cenzūruojama, turėtumėte 
atsisiųsti </a>Tor Naršyklę</a>."
  },
  "extension": {
-  "message": "Extension"
+  "message": "Plėtinys"
  },
  "installExtension": {
-  "message": "If your internet access is <strong>not</strong> censored, you 
should consider installing the Snowflake extension to help users in censored 
networks. There is no need to worry about which websites people are accessing 
through your proxy. Their visible browsing IP address will match their Tor exit 
node, not yours."
+  "message": "Jeigu jūsų interneto prieiga <strong>nėra</strong> 
cenzūruojama, turėtumėte apsvarstyti galimybę įsidiegti Snowflake 
plėtinį, kad padėtumėte naudotojams, kurių tinklai yra cenzūruojami. 
Nėra reikalo jaudintis dėl to, kokiose internetinėse svetainėje lankysis 
žmonės per jūsų įgaliotąjį serverį. Jų matomas naršymo IP adresas 
atitiks jų Tor išėjimo mazgą, o ne jūsų IP adresą."
  },
  "installFirefox": {
-  "message": "Install in Firefox"
+  "message": "Įdiegti Firefox naršyklėje"
  },
  "installChrome": {
-  "message": "Install in Chrome"
+  "message": "Įdiegti Chrome naršyklėje"
  },
  "reportingBugs": {
-  "message": "Reporting Bugs"
+  "message": "Pranešimas apie klaidas"
  },
  "fileBug": {
-  "message": "If you encounter problems with Snowflake as a client or a 
proxy, please consider filing a bug. To do so, you will have to,"
+  "message": "Jei naudodamiesi Snowflake kaip klientas ar įgaliotasis 
serveris susiduriate su problemomis, apsvarstykite galimybę pateikti 
pranešimą apie klaidą. Norėdami tai padaryti, turėsite"
  },
  "sharedAccount": {
-  "message": "Either <a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/register\";>create an 
account</a> or <a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/login\";>log 
in</a> using the shared <b>cypherpunks</b> account with password 
<b>writecode</b>."
+  "message": "Arba <a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/register\";>susikurkite paskyrą
</a>, arba <a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/login\";>prisijunkite</a> 
naudodami bendrinamą paskyrą, kurios naudotojo vardas - <b>cypherpunks</b>, o 
slaptažodis - <b>writecode</b>."
  },
  "bugTracker": {
-  "message": "<a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=Circumvention%2FSnowflake\";>File
 a ticket</a> using our bug tracker."
+  "message": "<a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=Circumvention%2FSnowflake\";>Registruokite
 klaidą</a> naudodamiesi mūsų klaidų sekliu."
  },
  "descriptive": {
-  "message": "Please try to be as descriptive as possible with your ticket 
and if possible include log messages that will help us reproduce the bug. 
Consider adding keywords <em>snowflake-webextension</em> or 
<em>snowflake-client</em> to let us know how which part of the Snowflake system 
is experiencing problems."
+  "message": "Registruodami klaidą, stenkitės kaip įmanoma išsamiau ją 
aprašyti ir, jei įmanoma, pridėkite žurnalo pranešimus, kurie padės 
atgaminti klaidą. Apsvarstykite galimybę pridėti raktažodžius 
<em>snowflake-webextension</em> ar <em>snowflake-client</em>, kad žinotume 
kuri Snowflake sistemos dalis susiduria su problemomis."
  },
  "embed": {
-  "message": "Embed"
+  "message": "Įterpimas"
  },
  "possible": {
-  "message": "It is now possible to embed the Snowflake badge on any 
website:"
+  "message": "Dabar, įmanoma įterpti Snowflake ženklelį bet kurioje 
internetinėje svetainėje:"
  },
  "looksLike": {
-  "message": "Which looks like this:"
+  "message": "Kuris atrodo Å¡tai taip:"
  }
 }

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to