Chào bạn :)

On 18/12/2006, at 12:25 AM, Ngo Hung Dung wrote:

Tôi là một user sử dụng OpenOffice từ 6-7 tháng nay

Tốt :)

Lấy bản zip về thử từ web site
http://portableapps.com/apps
Nay thấy có bản OpenOffice tiếng Việt, nhưng lại không có bản zip ở đây. Sở dĩ tôi cần bản zip là vì tôi muốn giới thiệu (và đã giới thiệu cho rất
nhiều người sử dụng rồi, hihihi)

Hay quá ! :D

Vì khi "cài vào" thì phải "gở ra"

Vậy chúng ta có một khẩu hiệu cho OpenOffice.org tiếng Việt. ;)

Mà với một số người đang cần tìm hiểu một phần mềm mới, thì họ rất e ngại Nếu có được bản OpenOffice.zip tiếng Việt như web site trên thì hay quá

Tôi đã yêu cầu dự án OpenOffice.org cung cấp bản kiểu .zip .

Trong khi đợi, nếu bạn không thể tải bản xây dựng OpenOffice.org 2.1 RC2 tiến Việt xuống trang tải xuống của dự án OpenOffice.org Việt:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

tôi đã nén zip bản Windows cho người dùng tải xuống:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/banxaydung/ OOo_2.1.0_061202_Win32Intel_install_vi.exe.zip

Hôm nay tôi sẽ thêm địa chỉ này vào trang tải xuống ở trên.

Nếu bạn cần có bản nén .zip của bản xây dựng khác, báo tôi biết nhé.

Chúc tải xuống vui vẻ :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho