Chào Dững lần nữa :)

On 19/12/2006, at 6:04 PM, Ngo Hung Dung wrote:

Tôi đã tải về bản vi.exe và cài vào máy, nhưng ngay trang cài đặt đầu tiên ra những chữ mà tôi đọc không được (như kèm theo đây).

Tiếc là hộp thư chung tước đồ đính kèm nào. Hãy tải lên Mạng hoặc gửi trực tiếp cho tôi nhé.

Không biết là dự án OpenOffice tiếng Việt sử dụng bộ font gì mà trong máy của tôi không có.

Bạn là người dùng Windows đầu tiên thông báo vấn đề này. Nhưng tôi nhớ Quỳnh đã gặp nó trong bản OpenOffice.org 2.0.3/4. Chỉ màn hình giới thiệu đầu tiên (sau màn hình giật gân) bị lỗi, các màn hình khác hiển thị được.

Vấn đề này có tác động trong chỉ một màn hình, hoặc trong nhiều màn hình không?

Ước gì ban dự án suy nghỉ thêm và sử dụng luôn bộ font Unicode mà Windows đang có tích hợp sẳn, thì người users khỏi phải cài thêm bất cứ font gì cả. Do đó tôi chưa dám cài đặt tiếp vào máy, mà vẫn còn sử dụng bản tiếng Anh.

Trường hợp này không nên xảy ra. Hãy cung cấp ảnh chụp màn hình (gửi trực tiếp cho địa chỉ tôi) và thông in bị thiếu bên dưới, và tôi sẽ thông báo lỗi. Nó sẽ được sửa nhanh.

Hệ điều hành:  Windows (kiểu nào? _______
Kiểu máy: _______
Phiên bản OpenOffice.org: 2.1 RC2 tiếng Việt (đúng không?)
Bạn đã gỡ ra phông chữ nào có sẵn với Windows không?

Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho