Chào các bạn :)

On 19/12/2006, at 12:48 AM, Nam Nguyen wrote:


> Mà với một số người đang cần tìm hiểu một phần
> mềm mới, thì họ rất e ngại
> Nếu có được bản OpenOffice.zip tiếng Việt như web site
> trên  thì hay quá

Tôi đã yêu cầu dự án OpenOffice.org cung cấp bản
kiểu .zip .


Ban kieu ZIP tuc la chi can bung ra roi chay thang, khong can phai cai dat (setup/install). Khi khong muon xai nua thi chi can xoa thu muc da bung ra
truoc do ma khong can go bo (uninstall).

Ban .ZIP cua Clytie tao ra o trang vi.openoffice.org that ra chi la ban cai
dat ma duoc ne'n lai.

Đúng vậy. Bản .exe của OpenOffice.org là kho tự giải nén (self-extracting archive) gồm bộ cài đặt. Nhưng mà nhiều hệ thống và quản trị hệ thống thấy nó là tập tin chạy được (executable) nên không chấp nhận, không cho phép tải về.

Thật là việc nén .zip tập tin kiểu này không giảm kích cỡ hoặc thay đổi nhiều, nhưng nếu nó cho người dùng thêm tải xuống, có lẽ là hữu ích. Nếu thành viên có ý kiến khác, chúng tôi vui lòng nghe biết. :)

Quản trị hệ thống của chị đã hỏi « Tập tin quá lớn này là gì vậy? Khi nào gỡ ra? ». Nó chiếm gần toàn bộ sức chứa riêng của chị. Tốt hơn nếu máy phục vụ OpenOffice.org chính thức hỗ trợ, hoặc có thể xin tổ chức khác.

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho