> Mà với một số người đang cần tìm hiểu một phần
> mềm mới, thì họ rất e ngại
> Nếu có được bản OpenOffice.zip tiếng Việt như web site
> trên  thì hay quá

Tôi đã yêu cầu dự án OpenOffice.org cung cấp bản
kiểu .zip .


Ban kieu ZIP tuc la chi can bung ra roi chay thang, khong can phai cai dat
(setup/install). Khi khong muon xai nua thi chi can xoa thu muc da bung ra
truoc do ma khong can go bo (uninstall).

Ban .ZIP cua Clytie tao ra o trang vi.openoffice.org that ra chi la ban cai
dat ma duoc ne'n lai.

Nam

Trả lời cho