Xin cảm ơn Clytie đã thông báo. Không biết phần "Simpress" đã cho phép các
hình animation họat động được chưa. Sẽ thữ phần này.
Các pha62n khác thì mình thấy OK lắm

Many thanks in advance.

2007/9/10, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:
>
> Chào các bạn :)
>
> OpenOffice.org Việt 2.3.0 RC2 sẵn sàng để thử nghiệm:
>
> http://vi.openoffice.org/about-downloads.html
>
> Xin hãy thông báo lỗi cho Bộ Theo dõi Vấn đề [1], cho
> hộp thư chung <users@vi.openoffice.org>, hay cho tôi.
>
> Chúc thử nghiệm vui nhé. ;)
>
> Clytie
>
> (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa
> phần mềm tự do)
> http://groups-beta.google.com/group/vi-VN
>
> [1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues
>
>


-- 
       *( | )*
        /---\
Tìm tha thứ người, hơn được người thứ tha
Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu

Ngô Hùng Dũng

Trả lời cho