Xin lỗi Clytie,
Hình như cả hai trang:
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe
http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe
đều bị báo lỗi.

Không biết là do đường truyền của tôi hay là sao, để tôi xem lại

Thanks

2007/9/10, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:
>
> Chào các bạn :)
>
> OpenOffice.org Việt 2.3.0 RC2 sẵn sàng để thử nghiệm:
>
> http://vi.openoffice.org/about-downloads.html
>
> Xin hãy thông báo lỗi cho Bộ Theo dõi Vấn đề [1], cho
> hộp thư chung <users@vi.openoffice.org>, hay cho tôi.
>
> Chúc thử nghiệm vui nhé. ;)
>
> Clytie
>
> (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa
> phần mềm tự do)
> http://groups-beta.google.com/group/vi-VN
>
> [1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues
>
>


-- 
       *( | )*
        /---\
Tìm tha thứ người, hơn được người thứ tha
Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu

Ngô Hùng Dũng

Trả lời cho